به موکل کمک کنید که سفره ی دلش را باز کند


موکلین ، بالاخص آنانی که پرونده خانواده دارند ، اغلب و معمولا نیاز به راهی دارند که داستانشان را برای دیگران بازگو کنند ، بسیاری از آنها حتی نمی دانند که مشکلشان را چطور باید مطرح نمایند و بیان برخی نیز شما را به بیراهه می کشاند ، از روانشناسان و مددکاران اجتماعی و محیط هایی که در آن افراد بدون خجالت و نگرانی مشکلاتشان را مطرح می کنند استفاده کنید ، بگذارید موکل سفره دلش را باز کند .از نهاد داوری قبل از دادگاه استفاده کنید. گاهی خودتان به دنیای او بروید و کمی از مشکلات مشابه خودتان برایش بگویید و به طور غیر مستقیم به او طرح و بیان مشکلات را بیاموزید و به او بفهانید که نیازی نیست از شما شرم کند . راههای بسیاری هست که کمک می کند موکل خودش را خالی کند ، به هر حال یک وکیل خوب با حفظ سمت یک روانشناس خوب نیز هست.

نظر بدهید

avatar