بانکداری آفشور در آلمان

بانکداری آفشور در آلمان

به یاری دپارتمان بانکی موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در این پست به بررسی بانکداری آفشور در آلمان می پردازیم . بانکداری آفشور در آلمان به مهاجرین و شرکتهای تجاری این امکان را می دهد تا از خدمات بانکی بین المللی بهره مند گردند و امور مالی خود را به بهترین شکل مدیریت کنند . به دنبال سلسله مطالب قبلی در خصوص معرفی حساب بانکی آفشور ، معایب و مزایای حساب بانکی آفشور و ...  اینک به بررسی بانکداری آفشور در آلمان می پردازیم .

بانکداری آفشور در آلمان

مقدمه ای بر بانکداری آفشور

بانک آفشور را می توان بدین صورت معنا نمود : بانک آفشور بانکی است که خارجی از کشور متبوع صاحب حساب واقع شده است .این بانکها معمولا در مناطقی تاسیس می گردند که نرخ مالیاتی پایین تری دارند .خدماتی که به طور معمول این بانکها ارائه می دهند عبارت است از بانکداری خصوصی ، تراست و تسهیلات مالی و ال سی LC .

توجیهات بانکداری آف شور

کسانی که از بانکداری آفشور استفاده می کنند اهداف مختلفی را دنیال می نمایند ، شخصی که در خارج از کشور خود مشغول به کار است ، به نفعش است که یک حساب بانکی بین المللی داشته باشد تا بتواند امور مالی خود را راحت تر مدیریت نماید . به طور معمول حساب بانکی آفشور در چندین ارز مختلف قابل گشایش است . این موضوع سبب تسهیل کار کسانی خواهد بود که در ارزهای مختلف به پرداخت و دریافت مشغول هستند . علاوه بر این اشخاص و شرکتهایی که در کشورهای مختلف به تجارت و کار مشغول هستند ، داشتن یک حساب بانکی واحد را بسیار اقتصادی تر و راحت تر از چندین حساب بانکی مختلف در چند کشور می دانند .

بانکداری آفشور در آلمان

در کلیه کشورهای اروپایی بانکها بایستی تا سقف ۱۰۰ هزار یورو تضمین سپرده بدهند . این بدین معنی است که در صورتی که مشکلی برای بانک پیش بیاید مشتری قادر باشد سپرده خود را از محل این تضمین نقد نماید . در آلمان هم این قاعده مجری است منتها باید این نکته را در ذهن داشت که حسابهایی که به شکل آف شور اداره می شوند از این قاعده مستثنی هستند . از این قاعده در کشور آلمان تحت عنوان Entschädigungseinrichtung deutscher Banken یاد می شود . 

بانکداری آفشور در آلمان ، با نظارت اکید قوانین مالیاتی انجام می گردد و نسبت به بانکداری آفشور در جزایر کاماروس و دیگر نقاط مشتریان نمی توانند به راحتی پولهای خود را در حسابهای آف شور واریز و برداشت نمایند .

اگر بخواهیم به معروف ترین بانکهای بین المللی آلمان که خدمات آفشور ارائه می دهند اشاره کنیم ، می توانیم از موارد ذیل یاد کنیم :