وکیل ثبت اختراع - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع - ثبت پتنت - ثبت اختراع بین المللی - وکیل مالکیت معنوی - ایده های ثبت شدنی به عنوان اختراع

ایده های ثبت شدنی به عنوان اختراع

در این مقاله موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به موضوع ” ایده های ثبت شدنی به عنوان اختراع ” میپردازد. از آنجایی که امروزه به دلیل سرعت رشد فناوری و گسترش استفاده از آن هر شخص محقق و ایده پردازی این حق را دارد که ایده و نوآوری که ایجاد نموده را پروش و رشد داده و از آن بهره لازم را ببرد ، با این حال مهمترین موضوعی که قبل از توسعه آن باید ملاک عمل قرار گیرد ، موضوع ثبت اختراع ، ثبت پتنت ، ثبت طرح صنعتی و موارد مشابه دیگر ، توسط وکیل اختراع است ، که پس از آن صاحب ایده می تواند از پشتیبانی و حمایت قانونی بهره مند شود ،

با این حال همواره فرصت طلبان در کمین سوء استفاده از موقعیت هایی هستند که بتوانند از چنین موقعیت هایی سوءاستفاده کنند و همین موضوع باید عاملی باشد تا محققین و مخترعان چه در فضای داخلی و چه در فضای بین المللی با کمک وکیل مالکیت معنوی  یا وکیل اختراع ایده خود را مخصوصا  در قالب ثبت اختراع بین المللی و ثبت پتنت جدی بگیرند .

 

 

ایده های ثبت شدنی به عنوان اختراع

در کشور ما این چنین جا افتاده که شاید فقط ثبت اختراع است که قابلیت حمایت قانونی از اختراع را دارد ، این در حالی است که بر طبق قواعد و قوانین مرتبط با حوزه فعالیت وکیل مالکیت معنوی طیف گسترده ای از دارائی های معنوی قابلیت ثبت و بهره مندی از حمایت قانونی را دارند .به عنوان مثال می توان به موضوع ثبت طرح صنعتی اشاره کرد که در مواردی گسترده ای ، ثبت طرح صنعتی یکی از ضروریات فعالیت های صنعتی و اقتصادی خواهد بود چرا که به راحتی می تواند باعث توقف تولید طرح صنعتی که ثبت نشده است شود ، در مثال دیگر می توان به قشر فرهیخته شعرا اشاره کرد ، چرا که بر اساس قانون می توان متن شعر را در فرآیندی بهد عنوان دارائی معنوی به ثبت رساند و همچنین موارد متعددی که در قلمرو فعالیت وکیل مالکیت معنوی قرار می گیرند .

 

تعریف قانونی اختراع 

همواره سوال مشترک بسیاری از موکلین ما این است که آیا طرح ما به عنوان یک نوآوری جدید قابلیت ثبت اختراع را دارد یا نه ، در پاسخ به همه این عزیزان باید گفت که اختراع در یک تعریف اجمالی در قانون اشاره شده و بدین شرح است که : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید .

البته باید بدانید که ثبت اختراع روند پیچیده ای دارد که در مواردی فقط با کمک گرفتن از وکیل ثبت اختراع و در موارد غیر از اختراع وکیل مالکیت معنوی این مهم عملی می شود ، بدین صورت که باید برای مراجع ثبت اختراع یا حتی ثبت طرح صنعتی با یک استدلال قوی اثبات شود که مورد ارائه شده تفاوت بنیادی با موارد مشابه احتمالی دارد و تازگی و نوآورانه بودن آن قطعی و یقینی است .

چه اختراعی قابل ثبت است 

در پروسه ثبت اختراع باید بدانید بر اساس قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد ، ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد ، و منظور از صنعت معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ،کشاورزی ،ماهیگیری و خدمات نیز می شود ،

 

توجه داشته باشید که موارد اشاره شده بر اساس قانون داخلی است و این در حالی است که برای ثبت اختراع بین المللی یا ثبت پتنت ، شرایط متفاوت است و در این وضعیت وکیل ثبت اختراع یا وکیل مالکیت معنوی باید بر اساس ثقواعد بین المللی این فرآیند را مدیریت نماید .

 

مراحل ثبت اختراع 

فرآیند ثبت اختراع بسیار گسترده و در مواردی از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است ، بدین سبب نمی توان یک مسیر هموار را برای آن معرفی کرد ، در موارد متعددی وکیل ثبت اختراع و در مواردی وکیل مالکیت معنوی می بایست علاوه بر ورودی های علمی و تخصصی که از طریق متخرع ارائه شده ، باید موارد حقوقی از جمله استدلالات منطقی و قابل قبول را به مرجع ثبت اختراع ارائه کند ،

 

با این توضیحات و با در نظر گرفتن ماهیت ثبت اختراع بین المللی ، ثبت پتنت یا ثبت طرح صنعتی باید عنوان داشت که در همه موارد از طرحی که ارائه شده باید به مثابه حضور در محکمه از طرح منظور  دفاع به عمل آید تا مرجع ثبت اختراع را متقاعد به ثبت نماید .

 

مالکیت اختراع 

موضوع مهمی که در زمان ثبت اختراع باید به آن توجه ویژه ای کرد این است که در زمان شروع پروسه ثبت اختراع مرجع ثبت از ابراز کننده اختراع ذکر عنوان  مالک و مخترع را به صورت جداگانه می خواهد و دلیل آن این است که این امکان وجود دارد که مالکیت منافع مادی اختراع شخصی غیر از مخترح باشد که در این صورت حتی امکان این وجود دارد که چند نفر با درصد سهم مشخص مالک اختراع معرفی شوند و در مثالی دیگر حتی می توان مخترع را مشترکا بیش از یک نفر اعلام نمود ، با این حال وکیل ثبت اختراع در این زمینه خصوصا در ثبت اختراع بین المللی و ثبت پتنت حتما باید از رابطه موجود بین مخترع و کارفرما در زمانی که مالک خود مخترع نیست اطلاع کامل داشته باشد و همچنین روابط فی مابین مخترعین نیز بر اساس شرایط قانونی در قالب یک طرح پژوهشی از قبل باید وجود داشته باشد .

 

مهمترین توصیه ها 

همواره به خاطر داشته باشید که ثبت طرح صنعتی ، ثبت اختراع ،ثبت پتنت و … موضوعاتی هستند که نباید جزئیات کامل آن را در اختیار اشخاص غیر قابل اطمینان قرار داد چرا که امکان هر سوء استفاده ای از آن ها متصور است و همین موضوع در صورت نادیده گرفتن امکان از بین بردن سالها تلاش و تحقیق صاحب ایده را دارد ، بنا بر این توصیه مهم ما این است که فرآیند ثبت اختراع ، ثبت طرح صنعتی و موارد مشابه را حتما به وکیل ثبت اختراع ارائه کنید .

0

نظر بدهید

avatar