چگونگی ارسال اظهارنامه ، اظهارنامه مالیاتی ، انواع اظهارنامه ، مهلت ارسال اظهارنامه ، جرم عدم ارسال اظهارنامه

انواع اظهارنامه مالیاتی

در این پست قصد داریم به وسیله دپارتمان کیفری موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به موضوع اظهارنامه های مالیاتی و مواعد تکمیل و ارسال آن ها بپردازیم ، چرا که یکی از موضوعات مهم در پروسه پرداخت دقیق مالیات ، چگونگی ارسال اظهارنامه ها و دقت در تاریخ تنظیم و ارسال آنها است ، با این حال ذیلا لیستی کاربردی از انواع اظهارنامه ها ، مهلت ارسال آنها و جرائم عدم ارسال آنها ارائه شده و به حضور مخاطبیم محترم ارائه می شود :

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه عملکرد)

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

۴ ماه پس از پایان سال مالی یا مالیاتی

جرائم عدم ارسال 

۳۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه انحلال)

موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

زمان تصمیم به انحلال توسط مجمع

جرائم عدم ارسال 

دو درصد ، و یک درصد سرمایه پرداخت شده در صورتی که اظهارنامه بر خلاف واقع ارائه شده باشد

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه شرکت های منحله )

موضوع ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا شش ماه پس از تاریخ ثبت انحلال

جرائم عدم ارسال 

دو درصد ، و یک درصد سرمایه پرداخت شده در صورتی که اظهارنامه بر خلاف واقع ارائه شده باشد

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه اصلاحی عملکرد )

موضوع ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

یک ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

جرائم عدم ارسال 

-

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده)

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مهلت ارسال 

۱۵ روز از هردوره ارزش افزوده

جرائم عدم ارسال 

۵۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه مشاغل)

موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا خرداد ماه سال بعد

جرائم عدم ارسال 

۳۰درصد مالیات تعلق گرفته

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه درآمد اجاره)

موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا آخر تیر ماه

جرائم عدم ارسال

 ۱۰درصد مالیات تعلق گرفته

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و سرقفلی)

ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا آخر تیر ماه و سرقفلی تا ۳۰ روز

جرائم عدم ارسال 

۱۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه ارث)

موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

یک سال پس از تاریخ فوت

جرائم عدم ارسال 

عدم بهره بری از مطالبات و بدهی ها و هزینه های کفن و دفن

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی) 

موضوع ماده ۱۲۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

۳۰روز از تاریخ تحصیل درآمد

جرائم عدم ارسال 

۱۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

 

نظر بدهید

avatar