افتتاح حساب بانکی در NOVO BANCO پرتغال

افتتاح حساب بانکی خارجی در بانک Novo Banco پرتغال

توسعه کسب و کار و بازرگانی ایرانی ، راحتی در سفر و دریافت و پرداختهای بین المللی با افتتاح حساب بانکی بین المللی با شماره حساب مستقل در نووو بنکو پرتغال

بستر کاملا قانونی

حساب بانکی NOVO BANCO در پرتغال از طریق وکالت رسمی و بستر کاملا قانونی افتتاح می گردد.

شماره حساب مستقل

حساب بانکی در نووو بنکو با کد سوییفت و آی بن مستقل به نام شخص صاحب حساب افتتاح می گردد .

حساب بانکی بین المللی

حساب بانکی پرتغال بین المللی است و برای افتتاح نیازی به اخذ اقامت و تابعیت اروپا یا کشور پرتغال ندارد .