همه چیز درباره حساب بانکی میلینیوم

پرسش و پاسخ در مورد حساب بانکی میلینیوم پرتغال

( دپارتمان بانکی موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل )

با عنایت به اینکه در حال حاضر اریکه عدل تنها وکیل افتتاح حساب بانکی در اروپا می باشد ٬ سوالات زیادی از سوی هموطنان پرسیده می شود . در این صفحه تلاش داشته ایم به این سوالات پاسخ دهیم.