افتتاح حساب بانکی بین المللی در بانک میلینیوم کشور پرتغال

Millennium BCP in Portugal
وکالت در این بانک از سال ۲۰۱۴

اینترنت بانک و امکانات عالی

مشتری میلینیوم به اینترنت بانک و دهها سرویس نوین دیگر بانکی دسترسی دارد.

تنوع کارتهای بانکی

مستر کارت ٬ ویزا کارت و امریکن اکسپرس در اختیار و در دسترس شماست.

IBAN و SWIFT مستقل

همه چیز به نام شماست. دیگر به اطلاعات پرداخت اشتراکی نیازی نخواهید داشت.

امور افتتاح حساب یک عملیات حقوقی و قضایی است نمایندگی در این امور را باید به وکلای دادگستری بسپارید. مراقب کسانی که صلاحیت ندارند باشید.