ارسال اظهارنامه ، تنظیم اظهارنامه ، نوشتن اظهارنامه ، اظهارنامه ، کاربرد اظهارنامه

اظهارنامه چیست و چه کاربردی دارد

وکلای موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در این مقاله قصد دارند تا موضوع ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهار نامه را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه کاربرد اظهارنامه را بازگو نمایند و در باب ارسال بهترین اظهارنامه ها راهکار موثر پیشنهاد دهند  ؛

وقتی می خواهیم چیزی را به صورت رسمی به کسی بگوییم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از طریق ارسال اظهارنامه اقدام می کنیم ، کاربرد اظهارنامه در برخی امور حقوقی تاثیر بسیار زیادی دارد ، تا آنجا که گاها ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهار نامه به نحو صحیح باعث می شود که روند پرونده تغییر یابد ، که در اینجا کاربرد اظهارنامه بیش از پیش مشخص خواهد شد .

همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آنرا بگیرد ، آنرا از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می نماییم .

 

در چه مواردی ارسال اظهارنامه لازم و ضروری است 

گاهی به موجب قانون ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهارنامه به نحو صحیح در بعضی امور لازم است ، مانند حالتی که شما یکی از ظهرنویسان (پشت نویس های ) سفته یا چک هستید و این سند وصول نشده است ، اگر سند تجاری چک باشد پس از مراجعه به بانک ، برای چک گواهی عدم پرداخت صادر می شود و اصطلاحا  برگشت می خورد اما اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود ، که در اصطلاح حقوقی سفته واخواست می شود ، در این حالت ها کاربرد اظهارنامه کاملا مشهود است و ارسال اظهارنامه باعث جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ خواهد شد .

زمانی که شخصی که ما سند را با ظهر نویسی (پشت نویسی) به او داده ایم وجه آن را از ما مطالبه می کند در این حالت ما باید مراتب را به نفر قبل از خودمان از طریق تنظیم اظهارنامه و ارسال اظهارنامه اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده ) یا وقتی که محلی را به طور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم باید از طریق ارسال اظهارنامه این اقدام را باید انجام داد ، چرا که کاربرد اظهارنامه در چنین مواردی به وضوح روشن می گردد .

 

چه زمانی ارسال اظهارنامه ضرورت دارد

یکی از مواردی که کاربرد اظهارنامه در آن بسیار موثر است ، موضوع تصرف عدوانی می باشد ؛ به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ، در ابتدای فرآیند اقدام قانونی در برابر تصرف عدوانی باید با ارسال اظهارنامه باز پس گیری ملک را از متصرف خواستار شویم و اگر پس از ۱۰ روز این اقدام انجام نشد یک ماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم ، یا وقتی که محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با ارسال اظهارنامه مطالبه نماییم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه دعوی طرح می نمائیم .

 

کاربرد صحیح اظهار نامه 

به هر حال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن از ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهار نامه در شرایط غیر واقعی و موهوم خودداری نمائیم ، چرا که ممکن از کاربرد اظهارنامه جابجا شود و ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل دعوی شود و او نیز با تزویر آماده مقابله به نفع خود باشد .

نظر بدهید

avatar