از روانشناسان بهره ببرید

در آن دسته از دعاوی که عادتا رسیدگی به اختلاف زمان بر می باشد ، مانند پرونده های مربوط به حضانت طفل ،موکل را برای مشاوره همزمان و هماهنگ با دادرسی به یک روانشناس کاردان معرفی کنید، از جمله مزایای این کار این است که اولا موکل یک فرد متخصص آموزش دیده و حرفه ای را در مواجهه با فشارهای روانی جانکاه مراحل دادرسی در کنار خود خواهد داشت تا به او یاری برساند و بدین سان شما نیز با خیال راحت تر و فراغ بال می توانید ترتیب مدیریت مسائل حقوقی و قانونی را بدهید و ثانیا همانطور که قبلا گفته شد این مسئله کمک میکند که موکل سفره دل خود را باز کند و اطلاعات مفید تر و منسجم تری در اختیار شما قرار دهد.

0

نظر بدهید

avatar