اجرای شلاق برای محکوم جزای نقدی

اجرای شلاق برای محکوم جزای نقدی

مهارت آموزی قضاوت

دادیار اجرای احکام باید توجه داشته باشد که دقیقا آنچه که در حکم دادگاه آمده است به موقع اجرا گذارد . وی نمی تواند به حکم سلیقه خود عمل نماید .  اجرای حکم شدید تر یا خفیف تر ، تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت . در پرونده حاضر که ذیلا ذکر می شود دادیار اجرای احکام در یک پرونده به جای جزای نقدی ، سلاق را اجرا نموده و در جای دیگر که مجازات ، جزای نقدی و شلاق بوده ، تنها به اجرای جزای نقدی بسنده کرده است .

اجرای شلاق برای محکوم جزای نقدی

پرونده انتظامی اجرای احکام

کلاسه پرونده: …

تاریخ رسیدگی: ۲۱/۸/۱۳۹۰

شماره دادنامه: … – ۳۰/۸/۹۰

مرجع رسیدگی: … دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضای دادگاه: آقایان …

موضوع رسیدگی

کیفرخواست شماره … – ۱۴/۲/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۸ گزارشی از تخلف آقای «ی – م» دادیار اجرای احکام از طریق دادسرای عمومی و انقلاب … به دادسرای انتظامی قضات واصل گردیده که در پرونده … آن دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و آقای «الف» دادیار دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است.
با توجه به پرونده‌های امر تخلف قاضی مشتکی‌عنه محرز بوده زیرا :

 اولا :  در احد از پرونده‌ها در حالی که محکوم‌علیه صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است قاضی اجرای احکام، مشارالیه را جهت اجرای مجازات شلاق معرفی نموده که این امر نیز واقع شده است.

ثانیا : در پرونده دیگر با وجود اینکه محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم گردیده است. دادیار اجرا احکام صرفا با اخذ جزای نقدی دستور آزادی مشارالیه را صادر می‌نماید. بنابراین به استناد ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انوع تقصیرات قضات عقیده به تعقیب انتظامی آقای … فرزند … را دارم…

پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره … – ۱۴/۲/۸۹ علیه آقای «ی – م» دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … صادر گردیده و به استناد صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.

این کیفرخواست به آقای «ی – م» ابلاغ گردیده و مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره … – ۱۹/۸/۸۹ ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است. متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود.

اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه واصله و پس از کسب عقیده آقای … و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی….» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

تخلف آقای «ی – م» دادیار وقت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان «…» به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز و دفاعیات به عمل آمده موثر در مقام نیست. بنابراین به استناد صدر ماده ۲۰ نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، مشارالیه به کسر عشر حقوق در یک ماه محکوم می‌شود. این رای قطعی است.

0
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *