نوشته‌ها

از روانشناسان بهره ببرید

در آن دسته از دعاوی که عادتا رسیدگی به اختلاف زمان بر می باشد ، مانند پرونده های مربوط به حضانت طفل ،موکل را برای مشاوره همزمان و هماهنگ با دادرسی به یک روانشناس کاردان معرفی کنید، از جمله مزایای این کار این است که اولا موکل یک فرد متخصص آموزش دیده و حرفه ای را در مواجهه با فشارهای روانی جانکاه مراحل دادرسی در کنار خود خواهد داشت تا به او یاری برساند و بدین سان شما نیز با خیال راحت تر و فراغ بال می توانید ترتیب مدیریت مسائل حقوقی و قانونی را بدهید و ثانیا همانطور که قبلا گفته شد این مسئله کمک میکند که موکل سفره دل خود را باز کند و اطلاعات مفید تر و منسجم تری در اختیار شما قرار دهد.

تزریق آرامش به موکل

زمانی که موکل شما ، با مسئله بزرگی مواجه است که بیشتر از اینکه قانونی باشد جنبه احساسی و هیجانی آن غلبه دارد، سعی کنید در صحبت هایتان با او از عبارت " حل و فصل این پرونده کار بسیار مشکلی است " استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که موکل بسیار نگران نتایج عدم انجام تعهد طرف مقابل است ( تشویش روانی) یا اینکه طرف دعوا چه صحبت هایی پشت سر او بر زبان می آورد (بحث آبرو) ، استفاده از این عبارت سبب میشود تا او هم همانند شما به جنبه قانونی و حقوقی ماجرا توجه بیشتری مبذول دارد و در نتیجه از دلمشغولی های روانی و حاشیه ای به دور بماند و بگذارد که شما به کارتان برسید . تجربه بارها و بارها ثابت کرده است که این عبارت معجزه می کند البته اگر در جای خود استفاده گردد.