دپارتمان وصول مطالبات

وکیل چک ، وکیل سفته و مطالبه اسناد عادی

اریکه عدل در نقش وکیل وصول مطالبات به شما کمک می کند که در کمترین زمان و با نازل ترین هزینه ها مطالبات خود را که در قالب چک ، سفته رسید و اسناد عادی هستند ، وصول نمایید .