قرارداد فاینانس ، وکیل فاینانس ، مشاور حقوقی فاینانس ، وکیل تامین مالی ، قرارداد تامین مالی ، ارائه نظریه حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل افتخار دارد با همکاری دپارتمان تخصصی قراردادها خدمات جامع و کاملی در خصوص قرارداد فاینانس یا قرارداد تامین مالی ارائه نماید. فعالان اقتصادی عزیز که قصد ورود به قرارداد فاینانس دارند نیاز به خدمات وکیل فاینانس و مشاور حقوقی فاینانس دارند. می توانند با خیالی آسوده تهیه و تدوین و نظارت بر قرارداد فاینانس (قرارداد تامین مالی) و همچنین ارائه نظریه حقوقی به نهادهای مالی را به دپارتمان قراردادهای اریکه عدل واگذار نمایند.

قرارداد فاینانس ، وکیل فاینانس ، مشاور حقوقی فاینانس ، وکیل تامین مالی ، قرارداد تامین مالی ، ارائه نظریه حقوقی

قرارداد فاینانس (قرارداد تأمین مالی)

قرارداد فاینانس (قرارداد تامین مالی) Finance Agreement یک توافق حقوقی است که به منظور تأمین مالی یک پروژه یا طرح تجاری و اقتصادی تهیه و تنظیم می گردد. طرفین قرارداد فاینانس را قرض دهنده (the financer) از یک سو و قرض گیرنده (the business) از سوی دیگر تشکیل می دهند.

بسیاری از کسب و کارها در ابتدای اجرای یک پروژه کاری منابع و وجوه کافی را در اختیار ندارند بنابراین قرارداد فاینانس یا قرارداد تامین مالی به منظور فراهم ساختن منابع مالی مورد نیاز پروژه و طرح در دست اجرا منعفد می گردد تا اطمینان حاصل شود مانعی بر سر راه اجرا و بهره برداری از پروژه پیدا نشود.

قرارداد فاینانس (قرارداد تأمین مالی) می تواند در انواع مختلف فعالیت های تجاری و اقتصادی استفاده شود و منابع مالی را فراهم کند. به عبارت دیگر هر پروژه هر پروژه ای که نیاز به تامین مالی خارجی داشته باشد ناگزیر از بهره گیری از قرارداد فاینانس است.

وکیل فاینانس و مشاور حقوقی فاینانس

(ضرورت بهره گیری و استفاده از خدمات وکیل فاینانس)

فاینانس و تأیمن مالی یک کسب و کار یک پدیده مهم و بزرگ در تاریخ آن کسب و کار و صاحبان آن محسوب می گردد. این قرارداد تأمین مالی می تواند سرنوشت یک کسب و کار را برای همیشه تحت الشعاع خود قرار دهد. اهمیت این قرارداد حضور و نظارت وکیل فاینانس را توجیه نموده و همراهی مشاور حقوقی فاینانس را نیز ضروری می سازد.

وکیل فاینانس و مشاور حقوقی فاینانس علاوه بر اینکه باید در حوزه حقوق قراردادها صاحب تخصص و تبحرباشد باید در حوزه حقوق تجارت بین الملل نیز صاحب نظر باشد. تأمین مالی مخصوصاً اگر یکی از طرفین آن خارجی باشد، نیاز به نظارت یک وکیل تجاری بین المللی دارد که بر زبان قرارداد و اصول حقوقی و قانونی کشوری که قرارداد تابع قانون آن قرار می گیرد، تسلط داشته باشند. وکلای مجرب و متخصص اریکه عدل در دپارتمان قراردادها تکیه گاهی مطمئمن برای طرفین قرارداد فاینانس می باشند.

نقش وکیل فاینانس و مشاور حقوقی فاینانس

قرارداد تأمین مالی یا قرارداد فاینانس غالباً دارای خصیصه بین المللی بوده و عناصر خارجی در آن به چشم می خورد. معمولاً قرض دهنده ها که معمولاً سازمانها و نهادهای تأمین مالی هستند علاقه دارند قراردادها را به زبان رسمی خود تدوین نموده و قانون کشور خود را بر قرارداد حاکم نمایند. درست است که طرف ایرانی در قرارداد فاینانس یا تامین مالی ، در سمت قرض گیرنده است لیکن این موضوع نباید سبب گردد که ایرانیان جایگاه خود را به عنوان یک طرف قرارداد از یاد ببرند و برای اخذ هر چه بیشر منابع و امتیازات در قرارداد تلاش نکنند. شما قدرت مذاکره دارید و بایستی با کمک یک وکیل فاینانس مجرب و متخصص از این حق خود به خوبی استفاده کرده و کلیه حقوق خود را محفوظ دارید.

ارائه نقطه نظر حقوقی توسط وکیل فاینانس

در اکثر موارد طرف قرض دهنده (the financer) از طرف قرض گیرنده (the business) تقاضا می کند که موجودیت، اختیارات اساس نامه ای و حدود مسئولیت خود را توسط یک شرکت یا مجموعه حقوقی معتبر گواهی کند. در واقع مجموعه حقوقی پیش گفته با بررسی شخصیت حقوقی قرض گیرنده، اساس نامه آن و حدود اختیارات مدیران و از همه مهم تر قوانین حاکم بر ین شخصیت حقوقی قرض گیرنده، اساس نامه آن و حدود اختیارات مدیران و از همه مهمتر قوانین حاکم بر این شخصیت حقوقی با تهیه نقطه نظر حقوقی تردید ها و ابهامات قرض دهنده را در خصوص اعتبار قرض گیرنده و اجرای تمام و کمال قرارداد فاینانس به کلی رفع و رجوع می کند.

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به عنوان نماینده و همکار چندین شرکت حقوقی معتبر اروپایی در ایران، بهترین عملکرد ممکن را در حوزه ارائه نقطه نظر حقوقی داشته و آماده خدمت رسانی است.