وکیل شرکت │ مشاور حقوقی شرکت

مشاوره حقوقی شرکتها ، وکیل شرکت ، وکیل شرکتها ، مشاور حقوقی شرکتها ، پشتیبانی حقوقی شرکتها
مشاوره حقوقی شرکتها ، وکیل شرکت ، وکیل شرکتها ، مشاور حقوقی شرکتها ، پشتیبانی حقوقی شرکتها

اجازه بدهید در خصوص اهمیت وکیل شرکت ها و مشاور حقوقی شرکت ها توضیح بدهیم . در زمان حاضر ، بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی در چهارچوب شرکتها انجام میشود . ثبت و فعالیت در قالب یک شرکت تجاری سبب جذب اعتماد مشتریان و مخاطبی کاری و تجاری است ،

باید در نظر داشته باشید که امور حقوقی شرکت ها و اداره حقوقی آنها به نحوی که دارای یک راندمان سالم و قانونی باشند به مراتب پیچیده تر از مدیریت امور اشخاص است . این موضوع استفاده از خدمات یک وکیل شرکت های توانمند و مشاور حقوقی شرکت که در این حوزه تخصص داشته باشد را احتناب ناپذیر می نماید .

وکیل شرکت یا مشاور حقوقی شرکتها شخصی است که تحصیلات عالی حقوق شرکت ها را گذرانده باشد و تجربه کافی در زمینه مدیریت و به انجام رساندین امور حقوقی شرکت ها را داشته باشد . مشاور حقوقی شرکت می تواند راندمان سالم و قانونی شرکت تجاری شما را تضمین نماید . همچنین وکیل شرکتها  همیشه اعتقاد دارد که پیشگیری بهتر از درمان است و همواره به دنبال حفظ منافع شرکت و حل کردن ریشه ای مشکلات قضایی و حقوقی شرکت با کمترین هزینه است .

مشاوره حقوقی شرکتها ، وکیل شرکت ، وکیل شرکتها ، مشاور حقوقی شرکتها ، پشتیبانی حقوقی شرکتها

مشاوره حقوقی شرکتها

( پشتیبانی حقوقی موردی و دوره ای )

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل ، همسطح با همکاران برجسته خود در اروپا مفتخر است با ارائه بهترین کیفیت خدمات حقوق شرکت ها ،  مشاوره حقوقی و تجاری شرکت های ایرانی را به صورت دوره ای یا موردی بدست بگیرد .مشاوره دوره ای نوعی قرارداد پیمان حقوقی است که برای بازه زمانی یک یا چند سال منعقد می گردد .

مشاوره حقوقی شرکتها ، وکیل شرکت ، وکیل شرکتها ، مشاور حقوقی شرکتها ، پشتیبانی حقوقی شرکتها

مشاوره حقوقی موردی

مشاوره موردی به خدماتی اطلاق می گردند که تنها به منظور پشتیبانی یک قرارداد  یا یک عملیات تجاری خاص ارائه می شوند . در این نوع خدمات مشاوره ای اریکه عدل نسبت به مشاوره و پشتیبانی مستمر شرکت مربوطه تعهدی ندارد .

این نوع قرارداد برای شرکتهایی مناسب است که به مناسبت جایگاه و شرایط خود حجم معاملاتی پایین تری دارند و قصد صرفه جویی در هزینه ها را دارند .

درست است که این قرارداد پرداخت مستمر و ماهیانه ندارد اما به مراتب از خدمات مشاوره حقوقی دوره ای به شرکتها گران تر خواهد بود .

مشاوره حقوقی دوره ای

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به منظور پوشش دادن کلیه شرکتها ایرانی و مقرون به صرفه بودن قراردادهای پشتیبانی حقوقی شرکتها برای تمام شرکتها ، خدمات مشاوره حقوقی شرکتها را در ۴ بسته خدماتی مختلف ارائه می دهد . ذیلا به حوزه پشتیبانی اریکه عدل در بسته های مختلف خدماتی اشاره ای خواهیم داشت :

بسته خدماتی شماره یک

این بسته که برای شرکتهای جدید الثبت و کوچکتر مناسب است خدمات زیر را در بر خواهد گرفت :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • همکاری وکیل شرکتها در تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها

 

بسته خدماتی شماره دو

این بسته خدماتی مشاوره حقوقی شرکتها برای شرکتهای با اندازه متوسط و با حجم کار متوسط طراحی شده و عرضه می گردد . حوزه خدمات در این قرارداد به شرح زیر است :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی و بین المللی
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکت ها در مذاکرات قرارداد های داخلی و خارجی شرکت
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مجامع شرکت و مدیران
 • پشتیبانی حقوق شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • مشاوره حقوقی شرکتها در تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها
 • ارائه پشتیبانی حقوقی شرکتها و انجام امور ثبتی مرتبط با مالکیت فکری شرکت از قبیل ثبت برند ، ثبت اختراع و ...

 

بسته خدماتی شماره سه

این بسته مشاوره حقوقی شرکتها برای شرکتهای بزرگ با حجم کار بالا مناسب خواهد بود . حوزه خدمات این قرارداد پشتیبانی حقوقی شرکتها به شرح زیر است :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مذاکرات قرارداد های داخلی و خارجی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی و بین المللی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مجامع شرکت و مدیران
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها
 • انجام امور ثبتی مرتبط با مالکیت فکری شرکت از قبیل ثبت برند ، ثبت اختراع و ... ( داخلی و بین المللی )
 • استقرار دایره حقوقی ثابت در محل دفتر شرکت توسط مشاور حقوقی شرکت
 • مشاوره حقوقی شرکتها  در حوزه امور بانکی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها به شکل تخصصی در زمینه امور ثبتی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها در مورد تسهیل اقامت مدیران شرکت در اتحادیه اروپا

 

بسته خدماتی شماره چهار

این بسته خدماتی در حقیقت جامع ترین قرارداد پشتیبانی حقوقی شرکتها است . در این قرارداد حتی وکالت دادگستری در پرونده له و علیه شرکت نیز  با شرایط مشخصی بر عهده موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل خواهد بود . ذیلاً به حوزه خدمات قرارداد جامع مشاوره حقوقی شرکتها اشاره می کنیم :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مذاکرات قرارداد های داخلی و خارجی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی و بین المللی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • حضور وکیل شرکت ها و مشاور حقوقی شرکتها در مجامع شرکت و مدیران
 • ارائه مشاوره حقوقی شرکتها در زمینه تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها
 • انجام امور ثبتی مرتبط با مالکیت فکری شرکت از قبیل ثبت برند ، ثبت اختراع و ... ( داخلی و بین المللی )
 • استقرار دایره حقوقی ثابت در محل دفتر شرکت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور مستقیم
 • مشاوره حقوقی شرکتها در خصوص امور بانکی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها به شکل تخصصی در خصوص امور ثبتی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها در زمینه تسهیل اقامت مدیران شرکت در اتحادیه اروپا
 • حضور به عنوان وکیل مدافع در مراجع قضایی کشور در طرح دعاوی یا دفاع از آنها

وکیل شرکت ها و ثبت شرکت بین المللی

اولین و البته مهترین گام برای راه اندازی یک کسب و کار موفق ، ثبت شرکت تجاری در قالب مناسب آن است . فعالیت در قالب شرکت این امکان را برای شما فراهم می آورد که امور اجرایی ، تامین مالی و مدیریت اقتصادی کسب و کارتان را منسجم تر انجام دهید اریکه عدل به شما کمک میکند که در سطح بین المللی بهترین قالب مناسب شرکتی برای کسب و کارتان را بیابید ، آن را ثبت کرده و به آن موجودیت رسمی و قانونی ببخشید .

در موسسه حقوقی اریکه عدل به عنوان یک طراح و برنامه ریز تجاری  ، دغدغه اصلی وکلای دادگستری ما تنها ثبت حقوقی شرکت نبوده و در کنار آن به کارآفرینان و متقاضیان راه اندازی تجارت ، بهترین استراتژی کسب و کار را جهت موفقیت هرچه بیشتر تجارتشان معرفی می کنیم و در این مسیر شانه به شانه آنها پیش می ریم .

تیم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص امور شرکت ها به همراه کارشناسان مالی خبره در کنار شما ،  علاوه بر اینکه طرح های تجاری تان را بررسی و تحلیل می کنند ، هدف فعالیت تجاری را به بحث کشانده و مسئولیت ها و منافع بالقوه کسب و کار را ارزیابی می نمایند . بعد از این مراحل ما مشاوه حقوقی و مالی را به شما پیشنهاد خواهیم داد که دقیقا برای اندام کسب و کار شما بریده و دوخته شده است .

پس دیگر بیش ازین نگران راه اندازی کسب و کار در خارج از کشور و موانع آن نباشید ، وکیل پایه یک شما کلیه نیازهای شما را به عنوان یک فعال و سرمایه گذار خارجی به خوبی می شناسد و بهترین راه حل ها را برای مرتفع نمودن آنها پیشنهاد خواهد داد .

فعالیت های وکلای دادگستری اریکه عدل دوسویه است یعنی همانطور که به هموطنان عزیز جهت ثبت شرکت و شعبه در خارج از کشور  یاری می رساند ، به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که قصد تجارت در ایران را دارند نیز جهت ثبت شرکت و شعبه ، خدمات ارائه می دهد .

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل ، به منظور تسریع امور تجاری هموطنان عزیز امکان خرید شرکتهای از قبل ثبت شده اروپایی را نیز فراهم آورده است در این روش  در یک پکیج شرکتهای از قبل ثبت شده و آماده بهره برداری به همراه آدرس وبسایت اینترنتی ، نشانی پستی ، مدیر عامل (وکیل) ، حساب بانکی و کد مالیاتی را به شما عرضه می نماییم .سابقه فعالیت شرکت به کلی پاکیزه بوده و هیچ استفاده ای از آن نشده است . ۱۰۰ درصد سهام آن موجود و قابل انتقال است .یکی از این پکیج ها ، پکیج شرکتهای آماده واگذاری اسپانیایی است . شما می توانید در کمتر از ۲۴ ساعت صاحب کسب و کار قانونی خود در اروپا شوید .

نکته دیگر اینکه خدمات موسسه حقوقی اریکه عدل در بخش ثبت شرکتهای بین المللی با سایر فعالان این حوزه تفاوت های اساسی دارد . یکی از این تمایز ها ارائه ست کامل فیزیکی مدارک شرکت تازه تاسیس است . کلیه اسناد و مدارک شرکت توسط معاهده آپوستیل قانونی سازی می شوند و گواهینامه آپوستیل به پیوست مدارک تقدیم می گردد .

این موضوع سبب می گردد که شرکت بین المللی شما در بیش از ۱۱۲ عضو معاهده آپوستیل به رسمیت شناخته شود و با هیچ مشکلی مواجه نگردد .

نمونه ای از خدمات ثبت شرکتها

مشاوره حقوقی تخصصی رایگان 24 ساعتهسوال بپرسید !
عضویت در خبرنامه حقوقی

عضویت در خبرنامه حقوقی

آخرین مطالب حقوقی ، تجاری و بین المللی را به راحتی در ایمیل خود دریافت کنید 

اشتراک شما موفقیت آمیز بوده است .