0
0

بله ، امکان افتتاح این نوع حسابها برای اشخاص حقیقی (افراد معمولی) و اشخاص حقوقی (شرکتها و سازمانها) وجود دارد . لیکن برخی بانکها به دلیل اینکه مطابق قوانین داخلی کشور خود نمی توانند شرکتهای ایرانی را به رسمیت بشناسند لذا نمی توانند برای این دسته از اشخاص حقوقی افتتاح حساب نمایند . 

برخی بانکها نیز سخت گیری بیشتری روا داشته و زمانی که شرکت خارجی است ولی مدیر عامل آن ایرانی میباشد از پذیرش صاحب امضای ایرانی سرباز می زنند . به هر هر اریکه عدل در هر مورد بخصوص راه حلی مناسب یافته و امکان دسترسی کسب و کار های ایرانی را به کانال بانکی بین المللی مطمئن و با دوام فراهم می آورد . 

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

Please first to submit.