1
0

سلام . برای ازدواج دوم رضایت محضری خانم اول کافی است یا خیر؟

  • You must to post comments
1
0

موارد مجاز ازدواج مجدد مرد
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول.
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر.
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
۵ ـ محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر
۶ ـ ابتلاء زن به‌هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ ـ عقیم بودن زن.
۹ ـ مفقودالاثر شدن زن .
همانطور که ملاحظه نمودید ازدواج مجدد مرد و به طور کلی ازدواج شوهر بدون رضایت همسر مجاز نیست و مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید. بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اجازه به ازدواج مجدد مرد با وجود داشتن همسر اول می دهد.

مقاله کامل را میتوانید اینجا مطالعه کنید 

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

Please first to submit.