1
0

سلام . برای ازدواج دوم رضایت محضری خانم اول کافی است یا خیر؟

1
0

موارد مجاز ازدواج مجدد مرد
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول.
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر.
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
۵ ـ محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر
۶ ـ ابتلاء زن به‌هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ ـ عقیم بودن زن.
۹ ـ مفقودالاثر شدن زن .
همانطور که ملاحظه نمودید ازدواج مجدد مرد و به طور کلی ازدواج شوهر بدون رضایت همسر مجاز نیست و مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید. بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اجازه به ازدواج مجدد مرد با وجود داشتن همسر اول می دهد.

مقاله کامل را میتوانید اینجا مطالعه کنید 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا شوید.