در این دسته بندی سوالات مرتبط با دپارتمان مالکیت فکری موسسه حقوقی اریکه عد مطرح می گردد.

مخاطبین عزیز سوالات مرتبط با برند ها ، علامت های تجاری و اختراعات را در این بخش مطرح می کنند.