آرای قضایی

۰۴شهریور ۱۳۹۴
احکام قضایی

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی با اعلام نارضایتی از رای صادره، تاکید کرد که به رای دادگاه بدوی اعتراض می‌کنند.  قاضی پرونده سعید مرتضوی هم گفت: مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شد. به گزارش عصرایران، […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین