حقوق تجارت

۱۰بهمن ۱۳۹۴
اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

در حقوق کشورها ، قانونگذار به خاطر برقراری اصل سرعت و دقت در معاملات بوسیله اسناد تجاری ،این اسناد را به اصول و اوصافی مزین نموده است که اسناد تجاری را از سایر اسناد مالی متمایز می سازد .اوصافی همچون تجریدی ، تنجیزی و قابل انتقال بودن در خصوص اسناد تجاری وجود دارد و از اصول حاکم بر اسناد تجاری می توان به اصول عدم توجه ایرادات ، استقلال امضاها و تعهد اشاره کرد . دقت داشته باشید که لفظ سند تجاری شامل چک ، سفته نیز می گردد لذا اصول فوق در خصوص آنها نیز جاری است .

۱۲دی ۱۳۹۴

چکیده اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و […]

۱۷تیر ۱۳۹۴
وبسایت حقوقی اریکه عدل

شرکت الف دعوایی را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می­نماید اما شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۷۲۰-۹۱/۱۰/۳۰ قرار عدم استماع دعوا صادر می­نماید چرا که در زمان طرح دعوا توسط مدیر عامل، دوران مسئولیت وی پایان یافته بود. شرکت مزبور نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی مزبور را نقض می­نماید.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین