آرای وحدت رویه حقوقی

۰۴شهریور ۱۳۹۴

 رای وحدت رویه رای وحدت رویه دیوانعالی کشور مبنی بر عدم ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه عمومی حقوقی که به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته: «در حوزه […]

۱۲تیر ۱۳۹۴

کلیه آرای وحدت رویه حقوقی تا سال ۱۳۹۴ عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۷ چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین