آرای وحدت رویه

۱۴دی ۱۳۹۴
رأی وحدت رویه اداری شماره 1116 با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ 1393/4/11 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب ۲۴آذرماه ۱۳۹۴ مطابق تبصره ۱بند ۲ماده ۵۵قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴مقرر شده است: « سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و [...]
۰۴شهریور ۱۳۹۴

 رای وحدت رویه رای وحدت رویه دیوانعالی کشور مبنی بر عدم ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه عمومی حقوقی که به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته: «در حوزه […]

۱۳تیر ۱۳۹۴

تمام آراء وحدت رویه کیفری تا سال ۹۴ رای شماره: ۶۳۴ – ۱۸/۳/۱۳۷۸ شماره ردیف ۷۷/۳۷ قابل تجدید نظر بودن قرار‌های کیفری از جمله منع تعقیب قرار‌های مذ کور در ذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد قرارهایی است […]

۱۲تیر ۱۳۹۴

کلیه آرای وحدت رویه حقوقی تا سال ۱۳۹۴ عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۷ چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین