حقوق ثبت

۲۱آبان ۱۳۹۳

نوشته :حسین مرادی * فصل اول « دعاوی مربوط به ثبت املاک » مقدمه : از آنجائیکه موضوع بحث که از طرف کمیسیون محترم کار آموزی اعلام شده دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد ، و این عنوان تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را […]

۲۱آبان ۱۳۹۳

طرح ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر […]

۰۲مهر ۱۳۹۳
مفقود شدن سند مالکیت ملک و تشریفات درخواست المثنی
مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی از سازمان ثبت اسناد کشور مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی زمانی که سند مالکيتی از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثری از آن باقی نماند يا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکيت المثنی [...]
نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین