شرکتها و نهادهای دولتی

۱۷مهر ۱۳۹۳

رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمان های دولتی   مقدمه    با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی از حیث […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین