حقوق اداری

۱۶دی ۱۳۹۴
قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی  به کارکنان ارتش و سپاه مصوب 16آذرماه ۱۳۹۴ مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ ماده واحده – از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون، احکام موضوع مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ به ‌کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران [...]
نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین