دادسرای عمومی و انقلاب

۱۵دی ۱۳۹۴
مرجع قضایی دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت مرجع قضایی کیفری موقعیت مکانی روی نقشه #gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}map-embed.com function init_map(){var myOptions = {zoom:16,center:new google.maps.LatLng(35.8104311,51.430615399999965),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById("gmap_canvas"), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(35.8104311, 51.430615399999965)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:"دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالتفناخسرو tehran" });google.maps.event.addListener(marker, "click", function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map); نقشه حاضر ، نقشه گوگل بوده [...]
۱۵دی ۱۳۹۴
راهنمای مراجع قضایی
مرجع قضایی مرکز فوریت های قضایی دادسرا ( کشیک )   مرجع قضایی کیفری موقعیت مکانی روی نقشه #gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}themecircle themes function init_map(){var myOptions = {zoom:16,center:new google.maps.LatLng(35.68468680000001,51.41493664550785),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById("gmap_canvas"), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(35.68468680000001, 51.41493664550785)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:"مرکز فوریت های قضایی دادسرا -کشیکfayyazbakhsh tehran" });google.maps.event.addListener(marker, "click", function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map); نقشه حاضر [...]
نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین