امور جاری شرکتها

۰۶اسفند ۱۳۹۴
وکیل پشتیبان

پس از ورود اطلاعات دفتر مورد تقاضا ، میبایست بر روی کلید“ذخیره دفترموردتقاضا” جهت ذخیره اطلاعات کلیک شود .

چنانچه اطلاعات مورد نظر نیاز به حذف داشته باشد میتوان با استفاده از “حذف دفتر موردتقاضا” اطلاعات مربوطه را حذف نمود.

۰۶اسفند ۱۳۹۴
وکیل پشتیبان

چنانچه متقاضی پلمب شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمب بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را انتخاب کرد و با انتخاب این شخص حقوقی بخش های مختلفی که باید در سیستم ورود اطلاعات کرد تغییر خواهد کرد .

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین