حقوق شرکت های تجاری

۱۱شهریور ۱۳۹۵
تعریف شرکت , شرکت چیست ؟ شخصیت حقوقی چیست , تفاوت شخص حقیقی و شخص حقوقی , توضیح درباره شخص حقوقی , آیا شرکت همان شخص حقوقی است؟ , شرکت تجاری , شرکت تجارتی , کاربردهای شرکت تجاری , مزایای شرکت تجاری , فواید شرکت تجاری , فعالیت در قالب شرکت , شرکت و تعریف حقوقی آن , تعریف حقوقی شرکت تجاری , قانون شرکتها , قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها , قوانین شرکت , مقررات شرکتها , آشنایی با شرکتها , کلیات شرکتها , شرکتهای تجاری ایرانی , قالبهای شرکتی , تفاوت های شرکت تجاری و شرکت مدنی , تفاوت شرکت با مشارکت , تفاوتهای شرکت زدن با شریک شدن , حقوق شرکتها , تعریف شرکت و شخصیت حقوقی , تفاوت شرکت با افراد , وکیل شرکتها , بهترین وکیل شرکتها , مشاور حقوقی شرکتها , شرکت خصوصی , تعریف شرکت ایرانی

می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابرآن هر یک از شرکا آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد

۰۶اسفند ۱۳۹۴
وکیل پشتیبان

پس از ورود اطلاعات دفتر مورد تقاضا ، میبایست بر روی کلید“ذخیره دفترموردتقاضا” جهت ذخیره اطلاعات کلیک شود .

چنانچه اطلاعات مورد نظر نیاز به حذف داشته باشد میتوان با استفاده از “حذف دفتر موردتقاضا” اطلاعات مربوطه را حذف نمود.

۰۶اسفند ۱۳۹۴
وکیل پشتیبان

چنانچه متقاضی پلمب شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمب بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را انتخاب کرد و با انتخاب این شخص حقوقی بخش های مختلفی که باید در سیستم ورود اطلاعات کرد تغییر خواهد کرد .

۱۸بهمن ۱۳۹۴
شرکت مسئولیت محدود

شرکتهای سهامی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند (ماده ۴ ل.ا.ق.ت) حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر و حداقل سرمایه در زمان تاسیس ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می گردد ، در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است .

۱۸بهمن ۱۳۹۴
شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

۱۷تیر ۱۳۹۴
وبسایت حقوقی اریکه عدل

شرکت الف دعوایی را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می­نماید اما شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۷۲۰-۹۱/۱۰/۳۰ قرار عدم استماع دعوا صادر می­نماید چرا که در زمان طرح دعوا توسط مدیر عامل، دوران مسئولیت وی پایان یافته بود. شرکت مزبور نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی مزبور را نقض می­نماید.

۱۶تیر ۱۳۹۴

…آرای مختلف دیگری نیز بر همین مدار صادر شده است و شرکت را نسبت به اعمال خارج از حدود اختیارات تفویض شده مدیرعامل مسئول دانسته است. در برابر، بسیاری از دادگاه­ها بر این باورند که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر عامل غیر نافذ و دعوای چنین مدیر عاملی غیر نافذ است.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین