حقوق رقابت

۲۳آبان ۱۳۹۳

 طرح پژوهش اینجانب در حوزه حقوق رقابت در دنیای حرفه ای امروز ، برخی فعالیت ها و مشاغل حرفه ای جهت انتظام و کنترل، در دیدرس چشمان تیزبین حقوق رقابت واقع شده اند .یکی از مشاغل مذکور فعالیت حرفه ای وکلا و حقوقدانان و به عبارت موجزتر خدمات حقوقی است. برخی از این نظام بخشی […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین