ارث و ورثه

۱۸مرداد ۱۳۹۵
طریقه قانونی وصیت کردن ، میزان مجاز وصیت ، محروم از ارث

هر کسی باید بداند که چطور وصیت کند، در غیر این صورت ممکن است قسمتی از وصیت باطل شود یا قدرت اجرایی نداشته باشد. همانطور که گفتیم اگر موضوع وصیت تملیک مال نباشد و شخص وصیت کننده بخواهد انجام کاری را توسط دیگران بعد از فوت خود وصیت کند ( وصیت عهدی)، کار زیاد مشکل نخواهد بود ولی اگر شخص بخواهد به طریق وصیت یک مال را به شخص دیگری تملیک کند باید یک سری شرایط و ضوابط رعایت شود.

۱۰مرداد ۱۳۹۵
ارث بردن زن از اموال مرد ، تقسیم ارث شوهر و سهم زن از آن ، ارث زوجه

یکی از حقوق مسلم زنان در جامعه ما ارث بردن از شوهر خود است. خیلی ها شاید بخواهند بدانند اگر شوهرشان به رحمت خدا برود تکلیف ارث و میراث او چه می شود. چقدر به زن ارث می رسد و چگونه ؛ در این پست به نحوه ارث بردن زن از اموال مرد می پردازیم

۳۰آبان ۱۳۹۴
دیه مرد و ارث زن از آن

سؤال دیه مرد و ارث زن از آن آیا دیه متوفی جزء ماترک محسوب می شود و اصولا مهریه زوجه متوفی از دیه مزبور قابل پرداخت می باشد یا خیر؟ متن پاسخ  دیه مرد و ارث زن از آن مطابق فتاوی مشهور فقیهان امامیه : ۱ ـ دیه در حکم مال مقتول و ترکه وی […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین