آموزش حقوقی

۲۲آبان ۱۳۹۳

یک وکیل شایسته در مقام احقاق حق مظلوم را می توان مشعل هدایت افکار قاضی دانست که او را از تاریکی جهل به موضوع رهائی بخشیده و حق را در پیشگاه عدالت روشن می سازد . بقول سیسرون “وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضائی بوده و با سلاست بیان می تواند […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

به منظور شکل گیری انتظارات واقع بینانه در ذهن موکتان ، در صورت امکان یک سیستم پاسخگوی خودکار تلفنی فراهم کنید و برنامه کاری هر روزتان را در آن ضبط کنید . بگذارید موکل بداند شما چه میکنید و چه زمانی باید انتظار تماس شما را داشته باشد.

۲۲آبان ۱۳۹۳

از همان ابتدا به موکلتان بیاموزید که در رابطه با تماسهای تلفنی باید چه انتظاری از شما داشته باشد. تماس های تلفنی را بلافاصله پاسخ دهید .اگر نمی توانید چنین کنید این وظیفه را به یکی از کارکنان خود محول کنید . موکلین پول فراوانی برای خدمات شما پرداخت می کنند و مستحق شایسته ترین […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

در آن دسته از دعاوی که عادتا رسیدگی به اختلاف زمان بر می باشد ، مانند پرونده های مربوط به حضانت طفل ،موکل را برای مشاوره همزمان و هماهنگ با دادرسی به یک روانشناس کاردان معرفی کنید، از جمله مزایای این کار این است که اولا موکل یک فرد متخصص آموزش دیده و حرفه ای […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

زمانی که موکل شما ، با مسئله بزرگی مواجه است که بیشتر از اینکه قانونی باشد جنبه احساسی و هیجانی آن غلبه دارد، سعی کنید در صحبت هایتان با او از عبارت ” حل و فصل این پرونده کار بسیار مشکلی است ” استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که موکل بسیار نگران نتایج عدم […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

موکلین ، بالاخص آنانی که پرونده خانواده دارند ، اغلب و معمولا نیاز به راهی دارند که داستانشان را برای دیگران بازگو کنند ، بسیاری از آنها حتی نمی دانند که مشکلشان را چطور باید مطرح نمایند و بیان برخی نیز شما را به بیراهه می کشاند ، از روانشناسان و مددکاران اجتماعی و محیط […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

When you have completed a file, give back original documents to your client. You will not have to store them and you shift the responsibility for safekeeping back to the client. هنگامی که کارتان با اسناد و مدارک تمام شد و پرونده را تکمیل کردید ، اصول اسناد را به موکلتان برگردانید نیازی نیست که […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

تلاش کنید که فعالیت وکالتی تان را با خودتان و طبعتان سازگار کنید نه خودتان را با آن ، به هنجار ها و چارچوب های خود پایبند باشید و از اینکه خود را با میل موکل و برای سازگاری با خواست او تغییر دهید بپرهیزید . تعداد موکلین بسیار است . برخی به شما می […]

۲۲آبان ۱۳۹۳

رابطه سن و تخصص در طول سالهای متمادی بارها این بحث بر زبان های جاری شده است و کمتر فرصت نتیجه گیری دست داده است . تعدادی از دوستان ما در این صفحه انتقاد وارد فرموده اند که برخی جمله ها با لحاظ سن بالای یک وکیل مصداق و معنا پیدا می کند اما بنده […]

۰۲مهر ۱۳۹۳
مفقود شدن سند مالکیت ملک و تشریفات درخواست المثنی
مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی از سازمان ثبت اسناد کشور مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی زمانی که سند مالکيتی از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثری از آن باقی نماند يا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکيت المثنی [...]
نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین