تنظیم دادخواست

۱۷تیر ۱۳۹۴

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی رایج دادگستری و همین طور از دعاوی مهم آن است که اگر در آن توفیق بدست آید ، خریدار می تواند معامله را تمام شده فرض نماید و با سند رسمی خود با خیال راحت به خانه برود.در عین حال این دعوی نکات قابل توجهی دارد که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است شانس موفقیت به طرز چشم گیری کاهش یابد . در تنظیم دادخواست این دعوی باید اهمیت زیادی به رویه قضایی داد و آنرا در نگارش دادخواست ملاک عمل قرارداد.تلاش شده است که نکات به صورت خلاصه و به دور از حاشیه پردازی ارائه گردد تا امکان مطالعه آن در زمان کم میسر باشد.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین