خدمات قراردادهای بین المللی

۲۵اردیبهشت ۱۳۹۵
تهیه و تنظیم قرارداد جوینت ونچر

مقدمه قرارداد جوینت ونچر RECITALS از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . با توجه به این موضوع بد نیست که در پستی مستقل به بررسی این بخش از قرارداد جوین ونچر توجه ویژه مبذول گردد .قرارداد سرمایه گذاری جوینت ونچر ممکن است از یک قرارداد محوری و چند قرارداد اقماری (Sub contract) تشکیل شده باشد .

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین