حقوق کودک

۱۷دی ۱۳۹۴

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به گزارش ادواری حقوق کودک در ژنو در پایان ماه جاری اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف چند روز آینده برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک به ژنو می‌رود و همه نگاه های داخلی و خارجی به این موضوع جلب شده است.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین