حقوق بانکی

۱۶آذر ۱۳۹۵
ام تی در کد سوئیفت

لفظ سوئیفت که مخفف عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication می باشد به موسسات مالی و غیر مالی اجازه می دهد تا در بستر یک شبکه کد گذاری شده پیامهای مالی را رد و بدل نمایند . ام تی در سوئیفت کد که مخفف عبارت message types می باشد به معنای نوع پیام می باشد .

۲۲بهمن ۱۳۹۴
اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی

سالها پیش در قانون پولی و بانکی کشورمان تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی گشت . فلسفه تقنین چنین مقرره ای ایجاد و شکل گیری یک اهرم نظارتی بر عملکرد بانکها بود اما تا سالها بعد از تصویب این قانون ، راه و روش مشخص و قاطعی برای تحقق این هدف و اجرایی نمودن این اهرم نظارتی وجود نداشت تا اینکه در سال ۹۲ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به این شک و تردید ها پایان بخشید . ما در این مطلب به بررسی اساسنامه نمونه بانکهای غیر دولتی می پردازیم و معایب و مزایای این حرکت را به نقد و تفحص می نشینیم.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین