حقوق آپارتمان ها

۱۱شهریور ۱۳۹۵
بهترین وکیل آپارتمان ها , بهترین وکیل آپارتمانها , بهترین مشاور حقوقی آپارتمان , امور حقوقی آپارتمانها , حقوق آپارتمانهای تهران , آپارتمانها و حقوق مالکین , حقوق مالکین آپارتمانها , سند آپارتمان , تفکیک آپارتمان , تقسیم کردن آپارتمان , امور ثبتی اپارتمانها , وکیل اپارتمانها , بهترین وکلای اپارتمانها , تفکیک سند آپارتمانها , پایان کار اپارتمان , پایان کار آپارتمانها , پایان کار آپارتمان , وکیل تفکیک آپارتمانها , افراز آپارتمان , روش اجرایی تفکیک آپارتمان , نحوه اجرایی تفکیک آپارتمانها , تفکیک املاک مشاع , تفکیک مشاعات , مالکیت در آپارتمان ها, قسمت های اختصاصی آپارتمان , قسمت های مشترکات آپارتمان , قسمت های اشتراکی آپارتمان , مالکیت تحتانی و فوقانی آپارتمان , مالکیت مفروز البنا و مشاع الفضا در آپارتمان ها , تاثیر تفکیک در وضع ملک از لحاظ اشاعه یا افرازی , وکیل تفکیک و افراز آپارتمان , وکیل متخصص آپارتمان , وکیل باسابقه آپارتمانها , وکیل آپارتمانی , وکلای آپارتمان , مشاور آپارتمان , وکیل مجتمع مسکونی , اساسنامه مجتمع های مسکونی ,

در مورد آپارتمان ها به جای نقشه تفکیکی ، برگ خاتمه بنا یا پایان کار ساختمانی شهرداری ارائه می گردد و عمل تفکیک بر اساس قانون آپارتمان ها انجام می پذیرد و مالک یا مالکین می توانند بر اساس کاربردهای ذکر شده در صورت مجلس تفکیکی یعنی انتقال قطعات تفکیکی، صدور اسناد مالکیت قطعات و تنظیم تقسیم نامه اقدام نمایند.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین