آشنایی با سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها

همانطور که مستحضرید موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل برای اولین بار در کشور سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها را معرفی نموده است . این سرویس که برخی آن را تحت عنوان مشاوره حقوقی شرکتها نیز می شناسند ، به معنای پوشش کامل نیازهای حقوقی شرکتها تجاری بوده و آنها را از استخدام وکیل و مشاور حقوقی جداگانه بی نیاز می کند . اریکه عدل به عنوان مشاور حقوقی شرکتها ،  سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها را در چهار بسته خدماتی مختلف برای شرکتهای با سایز های مختلف ارائه میدهد .

سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها

ما در این مطلب به معرفی بسته های خدماتی مشاور حقوقی دوره ای می پردازیم . موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به منظور پوشش دادن کلیه شرکتهای ایرانی و مقرون به صرفه بودن قراردادهای پشتیبانی حقوقی شرکتها برای تمام شرکتها ، خدمات مشاوره حقوقی شرکتها را در ۴ بسته خدماتی مختلف ارائه می دهد . ذیلا به حوزه پشتیبانی اریکه عدل در بسته های مختلف خدماتی اشاره ای خواهیم داشت :

بسته شماره ۱ سرویس مشاور حقوقی شرکتها

این بسته که برای شرکتهای جدید الثبت و کوچکتر که حجم امور حقوقی نسبتا پایین تری دارند ، مناسب است. اریکه عدل به عنوان مشاور حقوقی شرکتها در این بسته خدماتی امور زیر را پوشش خواهد داد  :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • همکاری وکیل شرکتها در تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها

بسته شماره ۲ سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها

این بسته خدماتی مشاوره حقوقی برای شرکتهای با اندازه متوسط و با حجم کار متوسط طراحی شده و عرضه می گردد . حوزه خدمات اریکه عدل به عنوان مشارو حقوقی شرکتها در این قرارداد به شرح زیر است :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی و بین المللی
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکت ها در مذاکرات قرارداد های داخلی و خارجی شرکت
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مجامع شرکت و مدیران
 • پشتیبانی حقوق شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • مشاوره حقوقی شرکتها در تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها
 • ارائه پشتیبانی حقوقی شرکتها و انجام امور ثبتی مرتبط با مالکیت فکری شرکت از قبیل ثبت برند ، ثبت اختراع و ...

بسته شماره ۳ سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها

این بسته مشاوره حقوقی شرکتها برای شرکتهای بزرگ با حجم کار بالا مناسب خواهد بود . حوزه خدمات اریکه عدل در این قرارداد به عنوان مشاور حقوقی شرکتها به شرح زیر است :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مذاکرات قرارداد های داخلی و خارجی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی و بین المللی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مجامع شرکت و مدیران
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها
 • انجام امور ثبتی مرتبط با مالکیت فکری شرکت از قبیل ثبت برند ، ثبت اختراع و ... ( داخلی و بین المللی )
 • استقرار دایره حقوقی ثابت در محل دفتر شرکت توسط مشاور حقوقی شرکت
 • مشاوره حقوقی شرکتها  در حوزه امور بانکی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها به شکل تخصصی در زمینه امور ثبتی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها در مورد تسهیل اقامت مدیران شرکت در اتحادیه اروپا

بسته شماره ۴ سرویس پشتیبانی حقوقی شرکتها

این بسته خدماتی در حقیقت جامع ترین قرارداد پشتیبانی حقوقی شرکتها است . در این قرارداد اریکه عدل به عنوان مشاور حقوقی شرکتها ، حتی وکالت دادگستری در پرونده له و علیه شرکت نیز  با شرایط مشخصی را بر عهده خواهد گرفت . ذیلاً به حوزه خدمات قرارداد جامع مشاوره حقوقی شرکتها اشاره می کنیم :

 • مشاوره حقوقی راهبردی به هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت
 • نظارت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور کلی در خصوص امور جاری
 • حضور وکیل شرکت و مشاور حقوقی شرکتها در مذاکرات قرارداد های داخلی و خارجی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها به صورت کامل در امور قراردادی داخلی و بین المللی شرکت
 • پشتیبانی حقوقی شرکتها در امور مالی و مالیاتی
 • حضور وکیل شرکت ها و مشاور حقوقی شرکتها در مجامع شرکت و مدیران
 • ارائه مشاوره حقوقی شرکتها در زمینه تهیه و تدوین صورتجلسات و انجام امور ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها
 • انجام امور ثبتی مرتبط با مالکیت فکری شرکت از قبیل ثبت برند ، ثبت اختراع و ... ( داخلی و بین المللی )
 • استقرار دایره حقوقی ثابت در محل دفتر شرکت و ارائه مشاوره حقوقی شرکتها به طور مستقیم
 • مشاوره حقوقی شرکتها در خصوص امور بانکی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها به شکل تخصصی در خصوص امور ثبتی شرکت در خارج از کشور
 • مشاوره حقوقی شرکتها در زمینه تسهیل اقامت مدیران شرکت در اتحادیه اروپا
 • حضور به عنوان وکیل مدافع در مراجع قضایی کشور در طرح دعاوی یا دفاع از آنها

معروف ترین وکیل ایران کیست

شاید شما هم بخواهید بدانید معروف ترین وکیل ایران چه کسی است . هیچ کس نمی تواند بگوید واقعا معروف ترین وکیل ایران چه کسی است و هیچ کس نخواهد توانست به شما یک نام برای این منظور بدهد اما  وب سایت موسسه حقوقی اریکه عدل در این پست تلاش خواهد کرد به شما کمک کند که خود در خصوص این فرد و انتخاب وی قضاوت کنید . با ما در این پست همراه باشید .

معروف ترین وکیل ایران ، آقای محمد مسعودی ، وکیل مسعودی

هدف از پست معروف ترین وکیل ایران

اصلا چرا ما به موضوع معروف ترین وکیل ایران می پردازیم ؟ اثبات این موضوع چه فایده ای خواهد داشت ؟  ما در پست معروف ترین وکیل ایران  تلاش داریم تا به مردم عزیز کشورمان این آگاهی را بدهیم که صرفاً معروف ترین وکیل ایران ، بهترین وکیل ایران نیست !  معروف ترین وکیل ایران احتمالا به دلیل دخالت در یک پرونده جنجالی و خبر ساز تبدیل به معروف ترین وکیل ایران شده است یا اینکه دستی در رسانه ها و سایر راههای ارتباط جمعی داشته است که لقب معروف ترین وکیل ایران را به خود اختصاص داده باشد .

آیا او واقعا در تمامی پرونده ها و موضوعات حقوقی متخصص است ؟ آیا معروف ترین وکیل ایران می تواند در کلیه مسائل به شما دلگرمی بدهد . مسلما پاسخ منفی است ! همه چیز را همگان دانند ! اگر معروف ترین وکیل ایران به خاطر دخالت در یک پرونده جنجالی و خبر ساز این عنوان را بدست آورده است ، مسلما در تمام موضوعات حقوقی و کیفری وثبتی و .... متخصص و صاحب نظر نیست بلکه در همان پرونده و در همان موضوع شاید کارش خوب باشد .

معروف ترین وکیل ایران چه ویژگی دارد

به عقیده ما ، در این روزها که همه چیز به سمت تخصصی شدن در حال حرکت است دیگر نمی توان گفت که شخصی بهترین وکیل ایران و معروف ترین وکیل  نیز هست! این اظهار نظر کاملا منطقی است . در این روزگار شما باید به دنبال معروف ترین موسسه حقوقی کشور بگردید . موسسه حقوقی به شکل تخصصی از خدمات دهها و صدها وکیل متخصص استفاده می کند ، پرونده شما را با فراست و روشن بینی به بهترین وکیل خود ارجاع می دهد و به این شکل شما معروف ترین وکیل ایران را در مورد پرونده خودتان پیدا خواهید کرد .

 

معروف ترین وکیل ایران کیست

همانطور که به عرض رسید معروف بودن به معنی بهترین بودن نیست و  هر کسی در حوزه تخصص خود ممکن است بهترین باشد و هیچ کس نمی تواند در کلیه موضوعات حقوقی و قضایی بهترین باشد با این حال به عقیده کارکنان اریکه عدل یکی از بهترین وکلای تهران که می تواند عنوان معروف ترین وکیل ایران را هم تصاحب کند کسی نیست به جز جناب آقای محمد مسعودی که در حال حاضر در چندین شرکت حقوقی برجسته اروپایی دارای کرسی وکالت و مشاوره حقوقی است .

چرا  محمد مسعودی معروف ترین وکیل ایران است

آقای محمد مسعودی را ما به عنوان معروف ترین وکیل ایران معرفی میکنیم چرا که ایشان برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی به موکلین را راه اندازی نمودند و گام بزرگی در زمینه حقوق موکلین برداشتند .

آقای محمد مسعودی برای اولین بار دپارتمان بندی تخصصی در ارائه خدمات حقوقی را معرفی نمودند و وکلای متخصص به هر حوزه را در دپارتمان مخصوص خود به کار گرفتند . این موضوع دسترسی هر ایرانی را به بهترین وکیل متخصص موضوع خود فراهم نمود .

آقای محمد مسعودی برای اولین بار به عنوان احراز کننده هویت ایرانیان  در بانکهای اروپایی به فعالیت پرداختند و برای کسب و کار ایرانی کانال بانکی معتبر فراهم نمودند .

آقای محمد مسعودی برای اولین بار  ساختار شرکتی Limited Partnership  را به حوزه تجارت بین الملل ایران معرفی نمودند و تشریفات و مالیات های سنگین بین المللی را حذف نمودند .

آقای محمد مسعودی برای اولین بار دفاع گروهی در پرونده ها را برای وکلا نلکیف نمودند و در حال حاضر در موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل کلیه پرونده ها بوسیله هیات دفاع سه نفره متشکل از حقوق یار ، وکیل همیار و وکیل ارشد رسیدگی می شود .

آقای محمد مسعودی برای اولین بار در سمت وکیل بین المللی تهیه و تنظیم Legal Opinion خطاب به شرکتهای اقتصادی بزرگ دنیا را به انجام رسانیدند و شرکتهای ایرانی را در بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات و تامین مالی به فاینانسور های خارجی معرفی کردند .

این موارد تنها بخشی از اقدامات نوع دوستانه و تخصصی این وکیل دادگستری است . نکته جالب این است که ایشان لحظه ای از کار و تلاش باز نمی ایستند  و همواره تلاش دارند تا بهترین ها را برای ایرانیان فراهم کنند .

 

به عقیده ما  ، باید شخصی به این منظور انتخاب شود که برای این مرز و بوم و مردم آن گامهای بزرگی برداشته باشد و حقوق آنها را تضمین کرده باشد . کلیه مواردی که فوقاً به عرض رسید از جمله حقوق مسلم  جامعه ایرانی است لیکن حدود سه دهه است که از مردم عزیزمان دریغ داشته شده است . شما خودتان قضاوت کنید .

وکیل آنلاین و مشاوره حقوقی اینترنتی

استفاده از اینترنت در دنیای تکنولوژی روز به روز گسترده تر می شود و زمانی خواهد رسید که کلیه امور از کانال اینترنت و تکنولوژی انجام خواهد شد. وکیل آنلاین و مشاوره حقوقی اینترنتی نیز یکی از این خدمات است که در آینده ای نزدیک به یکی از مسائل مهم و کاربردی بدل خواهد شد . موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل یکی از معدود مجموعه های ارائه خدمات حقوقی و وکالتی است که همواره در عرصه استفاده از تکنولوژی در زمینه ارائه خدمات حقوقی پیشرو بوده است . ما به معنای واقعی کلمه وکیل آنلاین و مشاوره حقوقی اینترنتی را به مردم شناسانده ایم . در ادامه پست وکیل آنلاین و مشاوره حقوقی اینترنتی با ما همراه باشید .

وکیل آنلاین چگونه خدمتی است ؟

یکی از خدمات بسیار نوین در دنیای وکالت و خدمات حقوقی ، سرویس وکیل آنلاین است .  در سرویس وکیل آنلاین ، مراجعین و مشتریان می توانند در بستر اینترنت و به صورت آنلاین با وکیل دادگستری چت کنند و  مشاوره حقوقی اینترنتی  دریافت نمایند .

وکیل آنلاین در ساعات اداری موسسه ، به صورت کاملا رایگان اماده پاسخگویی سوالات حقوقی و تجاری و بین المللی مراجعین عزیز می باشد . در سرویس وکیل آنلاین در موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل وکلای متخصص املاک ، وکلای شرکتها ، وکلای قراردادها ، وکلای خانواده ، وکلای مهاجرت ، وکلای وصول مطالبات ، وکلای کیفری و همچنین وکلای مهاجرت حضور دارند و شما را در مشکلات و مسائل موجود راهنمایی خواهند کرد .

سرویس وکیل آنلاین چه مزایایی دارد ؟

اصلی ترین و محوری ترین مزیت سرویس وکیل آنلاین که در حقیقت هدف اساسی آن نیز به شمار می رود صرفه جویی در وقت و زمان است . جملگی شنیده اید که وقت طلاست ! این ضرب المثل معروف در دنیای شلوغ و ماشینی امروز اهمیت دوچندان یافته است و مردم به دنبال راهی می گردند تا با صرف کم ترین زمان ممکن در طول روز به حجم بیشتری از کارهای خود برسند . وکیل آنلاین نیز همین موضوع را در نظر دارد . در زیر به برخی از مزایای سرویس وکیل آنلاین و مشاوره حقوقی اینترنتی اشاره می کنیم :

 • صرفه جویی در وقت و زمان و انرژی
 • صرفه جویی در هزینه ها
 • استفاده از دانش و تجربه وکلای پایه یک دادگستری در منزل یا محل کار
 • امکان طرح کلیه سوالات حقوقی و کیفری
 • پاسخگویی دقیق  مفصل به همراه جزئیات کامل از سوی وکلا و مشاورین حقوقی
 • و دهها مزیت دیگر

موسسه حقوقی اریکه عدل و سرویس وکیل آنلاین

اریکه عدل در اولین اقدام خود در مسیر خدمات حقوقی مجازی ، سامانه اینترنتی موکلین  Client Care را راه اندازی نمود . موکلین در فضایی کاملا محرمانه می توانند به کلیه اطلاعات قضایی ، مالی پرونده خود دسترسی داشته باشند و علاوه بر اینکه می توانند کلیه اسناد و مدارک و لوایح قضایی خود را دانلود کنند قادر هستند تا آخرین اقدامات وکیل خود را نیز مشاهده نمایند .  موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در حالی دست به این کار زده است که حتی در کشور های پیشرفته تعداد شرکتهای حقوقی که سامانه موکلین دارند ، زیاد نیست .

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل پیش از این با راه اندازی یک سامانه بسیار کامل و پیشرفته به منظور ارائه مشاوره حقوقی اینترنتی  گام بسیار بزرگی در زمینه خدمات حقوقی مجازی برداشته است . این سیستم مشاوره حقوقی آنلاین دارای امکانات گسترده ای از جمله امکان تعیین دسته بندی ، امکان جستجوی پیشرفته در سوالات مطروحه قبلی ، امکان برچسب گذاری سوالات ، امکان انتخاب بهترین پاسخ و همچنین امکان کامنت گذاری برای پست ها و پاسخهای سایرین و چندین امکان منحصر بفرد دیگر می باشد .

در کنار سیستم مشاوره حقوقی آنلاین که یکی از نوآوری های بدیع اریکه عدل است ، اکنون مخاطبین محترم اریکه عدل می توانند از سیستم وکیل آنلاین نیز استفاده کنند . مراجعین محترم می توانند در ساعات اداری با وکلای آنلاین خود گفتگوی اینترنتی داشته باشند و مشکلات و مسائل خود را مطرح نموده و پاسخ راهبردی دریافت نمایند .

به خود می بالیم که باز هم در میان سایر موسسات حقوقی کشور گام دیگری در مسیر پیشرفت صنعت ارائه خدمات حقوقی برداشته ایم و از سایرین پیشی گرفته ایم .

 

سوالات خود را اینجا طرح بفرمایید

 

تغییر نشانی دفتر مرکزی اریکه عدل

 

با سلام و تقدیم احترام خدمت کلیه همراهان دوست داشتنی موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

 

تغییر نشانی دفتر مرکزی اریکه عدل

 

تغییر نشانی دفتر مرکزی اریکه عدل

به استحضار می رساند از مورخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ دفتر مرکزی موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به محل دائمی خود به آدرس  :

تهران - میرداماد - میدان مادر - برج بیژن - طبقه دهم - واحد ۵

 منتقل گردیده است  .

 

همچنین تلفن های موسسه به شماره های :

۲۶۴۱۱۷۵۰  - ۰۲۱     و     ۲۶۴۱۱۹۰۶  - ۰۲۱

و شماره فکس موسسه به شماره :

۲۲۲۲۴۳۸۷  - ۰۲۱

تغییر یافته است .

 

جهت مشاهده نشانی روی نقشه  لطفا به صفحه تماس با ما مراجعه بفرمایید .

با تشکر فراوان

روابط عمومی موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

*پایان پیام

پرتال مشاغل حقوقی کشور

در این پست قصد داریم تا شما را با یکی از نوآوری های مدرن موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل آشنا کنیم . واحد انفورماتیک موسسه حقوقی اریکه عدل ، به دنبال احساس نیاز در خصوص یک پایگاه جامع شغلی مخصوص حرفه وکالت و سایر مشاغل حقوقی ، اقدام به تاسیس و راه اندازی پرتال مشاغل حقوقی کشور نموده است .  این پرتال که منحصرا به مشاغل حقوقی اختصاص دارد و مشاغل دیگر در آن آگهی نمی شوند ، فعالان و فارغ التحصیلان حقوقی کشور را از جستجو های سخت و پرداکنده بی نیاز می سازد .

برای آشنایی با پرتال مشاغل حقوقی کشور با ما همراه باشید .

پرتال تخصصی مشاغل حقوقی کشور ، آگهی استخدام حقوقی ، آگهی حقوقی ، آگهی مشاغل حقوقی ، ثبت رزومه حقوقی

کارکرد پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی

در همه کشورهای پیشرفته جهان که دنیای اینترنت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، حرفه حقوقی دارای پرتال های اینترنتی مخصوص خود می باشد . پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی کشور نیز با اهداف مشابه و بومی سازی شده اکنون برای حقوق دانان فارسی زبان در دسترس است تا بتوانند به راحتی نیازهای شغلی خود را بر آورده نمایند ، برخی از کارکرد های پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی به شرح زیر است :

قابلیت ثبت رزومه کاری

مخاطبین وبسایت پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی می توانند رزومه کاری خود را در سایت ثبت نمایند و تخصص و تبحر خود را در دیدرس هزاران بیننده و کارفرما قرار دهند . علاوه بر اینکه به این منظور فرم های مخصوص تعبیه شده ، افراد می توانند نسخه پی دی اف رزومه خود را نیز در قالب یک فایل آپلود کنند تا کرفرمایان بتوانند پس از دانلود آن از آن بهره گیری نمایند .

با قابلیت های جستجوی پیشرفته ای که پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی از آن بهره مند می باشد ، هر کسی به دنبال تنها بخشی از ویژگی های حرفه ای شما بگردد ، به سرعت شما را پیدا خواهد کرد و با شما تماس خواهد گرفت . ( برای آشنایی بیشتر بخش "چستجوی پیشرفته " را بخوانید ) ، پس حتی اگر در حال حاضر به کاری مشغول هستید ، باز هم رزومه خود را در وبسایت ثبت نمایید .  فرصت ها هیچ گاه منتظر نمی مانند !

این موضوع فقط برای افراد با حرفه حقوقی مفید نیست بلکه شرکت ها و مجموعه های حقوقی نیز می توانند رزومه خود و حوزه خدمات خود را ثبت نمایند تا قلمروی مشتریان خود را افزایش دهند .

قابلیت ثبت آگهی شغلی

به دنبال یک وکیل خاص با تجربه و یا تخصص خاص می گردید ؟ یا اینکه قصد دارید برای شرکت و کمپانی خود یک مشاور حقوقی بیابید ؟  به حتم قبل از این با روزنامه همشهری تماس میگرفتید و این موضوع را آگهی می کردید !  اما حالا کارهای بسیار راحت تر شده است . شما در پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی می توانید این کار را از دو روش انجام دهید :

۱- شما می توانید با یک جستجوی ساده ، بهترین گزینه های موجود را در بین رزومه های ثبت شده بیابید .

۲- در عرض کمتر از ۲ دقیقه می توانید آگهی شغلی خود در حرفه حقوقی را در پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی ثبت کنید و در یک لحظه آن را در دیدرس چند صد هزار متقاضی شغلی قرار دهید .

نگران نباشید ، شما می توانید تعیین کنید که متقاضیان از چه راه هایی با شما تماس بگیرند بنابراین برای شما مزاحمت ایجاد نخواهد شد !

قابلیت جستجوی پیشرفته

جستجو بر اساس فاکتور های مختلف که سرعت بسیار بالایی نیز دارد از مزایای برجسته پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی است .  شما می توانید بر اساس مکان ، دسته بندی ها و بسیاری از فاکتور های دیگر به جستجوی نیاز شغلی خود بپردازید .

همه چیز مشخص و مرتب است . با این روش نه تنها در وقت شما صرفه جویی می گردد بلکه هزینه ای نیز پرداخت نخواهید کرد .

 

پرتغال تخصصی مشاغل حقوقی کشور همانطور که از نامش بر می آید و تخصصی و منحصر به مشاغل و حرف حقوقی است ، از دخول اغیار و غیر حقوقی ها جلوگیری می کند و به شما کمک می کند با سرعت باور نکردنی  نیازهای شغلی خود را برآورده کنید . دیگر نه فرصت ها را از دست خواهید دارد و نه زمان را !

 

وکیل فیفا در جمع همکاران اریکه عدل

در ادامه مسیر گسترش جامعه بزرگ اریکه عدل ، چندی قبل یک تفاهم نامه همکاری در زمینه اخذ ویزای طلایی پرتغال برای ایرانیان با شرکت حقوقی Almeida & Dias پرتغال منعقد گردید . این سند همکاری به دپارتمان مهاجرت موسسه حقوقی بین الملی اریکه عدل اجازه می دهد از تخصص و تجربه چندین و چند ساله وکلای مطرح پرتغالی در مسیر اخذ ویزای طلایی پرتغال بهره جوییم و بهترین خدمات مهاجرتی را برای هموطنان عزیز فراهم سازیم .

همکاری با وکیل فیفا

آغاز همکاری با وکیل فیفا

یکی از موسسان شرکت حقوقی Almeida & Dias پرتغال یا همان AD LAW FIRM جناب آقای گنچالو المیدا هستند که همکاری با ایشان بسیار مایه افتخار و مباهات ماست . جناب آقای گنچالو المیدا چندین سال در سمت وکیل و مشاور حقوقی فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) مشغول به کار بوده اند و سوابق بسیار درخشانی در این بخش دارند .

همانطور که مستحضر هستید پذیرش و فعالیت در این فدراسیون کاری بس مشکل و سخت است و نیاز به توانایی های بالای علمی و عملیاتی دارد . جناب آقای المیدا که هم اکنون همکار رسمی موسسه حقوقی اریکه عدل به شمار می رود مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و حقوق بین الملل خود را از دانشگاه CIES دریافت داشته اند و از معدود وکلای ۵ زبانه دنیا می باشند .

همکاری با وکیل و مشاور حقوقی  فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) یکی از بزرگترین افتخارات اریکه عدل است که ما به آن می بالیم و افتخار می کنیم . در زیر می توانید گواهینامه فعالیت ایشان در فیفا را دانلود کنید  :

دانلود گواهینامه فعالیت آقای المیدا در فیفا 

 

امضای تفاهم نامه همکاری با اعیان کویت

امروز مفتخر هستیم که خبر مسرت بخش دیگری را به هموطنان عزیزمان اعلان نماییم . موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در راستای تحقق یکی از اهداف بنیادین خود که همانا گسترش حوزه خدمات حقوقی و قضایی خود در سطح بین المللی و تسهیل دسترسی هموطنان عزیز به این دسته از خدمات است . در گروهی از مذاکرات فشرده پس از نوروز ۱۳۹۶ با شرکت حقوقی اعیان الاقانونیه کویت که یکی از شرکت های بسیار مطرح حقوقی در این کشور به شمار می آید ، جهت همکاری متقابل به تفاهم و ادبیات مشترک رسید .

همکاری اریکه عدل با شرکت حقوقی اعیان الاقانونیه کویت

بسیاری از هموطنان عزیز ما در کشور کویت دارای منافع بوده و سالهاست با این کشور روابط تجاری و اقتصادی دارند . کشور کویت به عنوان یکی از همسایگان جغرافیایی ما نقش بزرگی در تجارت ایرانی ایفا می کند . مدت های مدیدی ست که فقدان یک مجموعه حقوقی ایرانی معتبر با بازوان اجرایی توانمند در کشور کویت احساس می شود .

هموطنان بسیاری برای گسترش و توسعه تجارت خود با این کشور ، به دنبال یک نهاد معتمد و توانمند در این کشور هستند تا امور حقوقی ، قراردادی و حتی اقامتی ایشان را تسهیل نماید . بسیاری از تاجران ایرانی در مسیر تجارت و فعالیت اقتصادی خود حمایت و پشتیبانی یک وکیل مجرب و بین المللی را که در کشور کویت نیز دارای روابط گشترده باشد را مفقود می دانند و به این خاطر محتاطانه تر گام بر می دارند .

مزایای همکاری با شرکتهای حقوقی محلی

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در واحد روابط بین الملل خود ، بهترین شرکت های حقوقی محلی را در کشورهای استراتژیک دنیا شناسایی نموده و با انها وارد مذاکره می شود . همکاری با شرکت های حقوقی و وکلای محلی به این دلیل است که مطابق تجربه و اصول اثبات شده وکلا و مشاورین حقوقی محلی به دلیل تسلط و احاطه خود به قوانین و مقررات داخلی کشورشان نتیجه بسیار حرفه ای تری را رقم می زنند .

علاوه بر اینها استفاده از تجربه و قدرت محلی این دسته از شرکتهای حقوقی سبب می گردد که هزینه تمام شده استفاده از خدمات حقوقی برای هموطنان عزیز در کشور مقصد به طرز محسوسی کاهش یابد . علت اینجاست که با اقتدار اریکه عدل ، شخص ایرانی انگار شخصا به کویت مراجعه کرده و مانند یک شهروند کویتی یک وکیل استخدام می کند . در این صورت به همطن ما دیگر برچسب " بین المللی " زده نمی شود تا به دنبال آن هزینه های گزاف نیز طلب شود .

درباره شرکت حقوقی اعیان القانونیه کویت

شرکت حقوقی اعیان الاقانونیه کویت متشکل از گروهی از وکلای متخصص و مجرب در کویت است که در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی به ارائه خدمات تخصصی می پردازد . این وکلا و مشاورین حقوقی دارای بالاترین مدارک تحصیلی از بهترین دانشگاههای دنیا بوده و عضو سازمانهای تخصصی حقوقی مربوطه می باشند .

شرکت حقوقی اعیان الاقانونیه کویت از زمان تاسیس خود وکیل و مشاور حقوقی بسیاری از شرکت ها و بانک ها در داخل کوست و خارج از آن بوده است . شرکت حقوقی اعیان القانونیه به عنوان یک شرکت حقوقی بین المللی در کشورهای آمریکا ، استرالیا ، ترکیه ، مصر ، عربستان سعودی ، قطر ، امارت متحده دارای نماینده و دفاتر رسمی است . همانطور که شاهد هستید در حقیقت این شرکت حقوقی عرب ، دروازه دسترسی به خدامت حقوقی دنیای عرب بوده و دسترسی میلیون ها ایرانی را به خدمات حقوقی و قضایی در سرتاسر جهان عرب میسر می سازد .

علت انتخاب شرکت حقوقی اعیان الاقانونیه کویت برای همکاری سابقه بسیار درخشان این شرکت در ارائه خدمات حقوقی و اصرار بی نظیر وکلای این شرکت برای کسب موفقیت است . وکلای این شرکت و کارنامه کاری این مجموعه حقوقی گویای توانمندی این شرکت حقوقی است .

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل هم اینک دسترسی هموطنان عزیزمان را به خدمات حقوقی جهان عرب از مصر تا امارات متحده عربی فراهم ساخته است . به خود می بالیم که ستون تنومند دیگری بر این کاشانه بر افراشتیم . امید است با تلاشهای اریکه عدل و همکاران بین المللی آن روز به روز شاهد گسترش تجارت ایرانی و شکوفایی اقتصاد ایران باشیم .

 

 

 

تبریک نوروز سال ۱۳۹۶

تبریک سال 1396 ، موسسه حقوقی اریکه عدل

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

با عرض سلام و احترام  خدمت کلیه مخاطبین موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

فرا رسیدن نوروز باستانی و توّرق این دفتر تمدن کهن را تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزو داریم سال جدید برای شما ، سالی سرشار از رفاه و برکت ، سلامتی ، آرامش و درک متقابل باشد . موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به همراه کلیه پرسنل خود در دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی خود در سراسر کشور ، در این آرزو سهیم و شریک است .

ایام بکام

مدیریت عامل و پرسنل متخصص موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

آغاز همکاری اریکه عدل با AD LAW FIRM پرتغال

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل همواره به دنبال گسترش شبکه تخصصی خود در کشورهای جهان بوده و هست . با توجه به اینکه کشور پرتغال یکی از بزرگترین و مهم ترین تارگت های ایرانیان در اروپا بوده و سالهاست که هموطنان گرامی ما به جهت مهاجرت و اخذ اقامت اروپا و سرمایه گذاری در این اتحادیه با کشور پرتغال در ارتباط هستند ، اریکه عدل نیز با یکی از با تجربه ترین و برجسته ترین شرکتهای حقوقی کشور پرتغال تحت عنوان Almeida , Dias Law Firm  وارد قرارداد شده است .

همکاری در اخذ ویزای طلایی کشور پرتغال 

شرکت حقوقی AD پرتغال سالهاست که سابقه فعالیت درخشان در زمینه مهاجرت پرتغال و امور مربوطه دارد . همکاری موسسه حقوقی اریکه عدل با این شرکت حقوقی معتبر سبب می گردد تا دسترسی ایرانیان به خدمات حقوقی محلی پرتغال بسیار آسان تر از گذشته شود .

مجوز اقامت ( مهاجرت به پرتغال ) برای فعالیت های سرمایه گذاری (PIPA) که از هشتم اکتبر ۲۰۱۲ با اصلاحات سال ۲۰۱۵ در پرتغال به تصویب رسید به اشخاص خارجی اجازه می دهد که در پرتغال سرمایه گذاری نمایند و مجوز اقامت پرتغال را  بدست آورند.

اقامت پرتغال از طریق سرمایه گذاری که عمدتاً تحت عنوان ویزای طلایی (Golden visa) از آن یاد می شود، یکی از جذاب ترین برنامه های مهاجرت به اروپا برای سرمایه گذاران بین المللی است. این برنامه در عین حال که بسیار ساده و شفاف است، پروسه حقوقی و قانونی مشخص و قابل اعتمادی دارد.

همکاری در امور سرمایه گذاری در کشور پرتغال

همکاری اریکه عدل با AD LAW FIRM  تنها  به امور مهاجرت ختم نمی گردد . بلکه کلیه ایرانیانی که قصد سرمایه گذاری در یک کشور معتبر اروپایی همچون پرتغال را دارند هم اکنون می توانند به یاری پیمان همکاری میان دو مجموعه حقوقی ، اکنون مستقیما به تخصص و تجربه وکلای ایرانی و پرتغالی دسترسی داشته باشند .

کشور پرتغال به دلیل مزایای فوق العاده مالی و مالیاتی همواره در اتحادیه اروپا در مرکز توجه بوده است و تا کنون بسیاری از مردم دنیا را به همین دلیل به خود جذب نموده است . اکنون ایرانیان عزیز نیز می توانند با خاطری مطمئن پلن های اقتصادی و سرمایه گذاری خود را در پرتغال طرح ریزی نموده و با کمک وکلای دو شرکت حقوقی ، منافع خود را بیش از پیش افزایش داده و محافظت نمایند .

به خود می بالیم که بار دیگر سبب افتخار جامعه حقوقی و مردم کشور عزیزمان را فراهم اورده ایم . امید است با آغاز این همکاری ، راه سفر و روابط مشترک ایران با کشور پرتغال هموار تر از گذشته شده و در نهایت موجبات رفاه و آسایش هموطنان گرامی فراهم گردد .

 

تاسیس دپارتمان مالکیت فکری اریکه عدل

خداوند را شاکریم که همه روزه فرصت پیشرفت و شکوفایی را پیش روی ما قرار می دهد . همانطور که پیش از این خدمت مخاطبین محترم عارض شده ایم یکی از اهداف آرمانی موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل ، ارائه خدمات تخصصی حقوقی به معنای واقعی کلمه است . در حقیقت ملاک و معیاری که اریکه عدل را از سایر سرویس دهندگان جدا می کند ، عمدتاً همین هدف و انگیزه است . اکنون مفتخریم که تشکیل دپارتمان مالکیت فکری موسسه را رسما اعلام نماییم .

ارائه خدمات تخصصی حقوقی

در کشور ما تخصص و حرفه وکیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است . معمولاً اکثر وکلا در تمام رشته ها و زمینه ها وکالت می کنند و این موضوع اصلا چیز خوبی نیست . به قول قدیمی ها همه چیز را همگان دانند ! شما از وکیلی که سالها در حوزه املاک فعالیت نموده است نمی توانید توقع داشته باشید که بهترین وکیل خانواده نیز باشد . چنین چیزی تقریبا غیر ممکن است . بدست آوردن تخصص در هر رشته شاید بیش از ۱۰ سال به زمان نیاز داشته باشد و عمر کوتاه انسان چنین فرصتی به وی نمی دهد تا در چندین رشته صاحب نظر و متخصص شود .

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل همواره این معضل را در ذهن داشته و تلاش داشته است که راه حلی برای آن بیابد .  بایستی ساز و کاری فراهم می شد که مراجعین و مخاطبین اریکه عدل مطمئن باشند که زمانی که به موسسه مراجعه می کنند حتما و قطعا ، یکی از بهترین وکلای متخصص در کار خود را خواهند یافت و کار خود را به او خواهند سپرد .

ما به منظور ارائه خدمات تخصصی حقوقی و ایجاد این اطمینان در مردم  در سال ۱۳۹۴ اقدام به  تاسیس دپارتمانهای تخصصی حقوقی  نموده ایم . در هر کدام از این دپارتمان های تخصصی ، وکلای متخصص و کاردان همان حوزه مشغول به خدمت رسانی هستند . به عبارت دیگر وکلای خانواده مسئول رسیدگی به پرونده های خانواده هستند و کار تنظیم و تدوین قرارداد های داخلی و بین المللی در حیطه وظایف وکلای دپارتمان قرارداد ها می باشد .

اکنون به یاری خداوند متعال ، خبر بسیار خوبی برای جامعه مشترکین و مشتریان اریکه عدل داریم . روز قبل با تصویب هیات مدیره موسسه  ، به منظور ارائه خدمات تخصصی حقوقی در حوزه مالکیت فکری و دفاع از دعاوی تخصصی این حوزه ، دپارتمان تخصصی مالکیت فکری تاسیس شده است . برای آشنایی با این دپارتمان با ما همراه باشید .

حقوق مالکیت فکری ، وکیل مالکیت فکری

دپارتمان مالکیت فکری

شاخه مالکیت فکری در عرصه پهناور علم حقوق متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است . این در حالی است که این شاخه (مالکیت فکری ) از ضروریات و نیاز های حیاتی جوامع پیشرفته محسوب می شود . در حقیقت حمایت های حقوق مالکیت فکری است که به مخترعین ، مولفان و مصنفان انگیزه ادامه راه و تولید علم و دانش و فن آوری را می دهد . اگر نخبگان حوامع از حمایت حقوق مالکیت فکری ، نا امید شوند هرگز خود را به زحمت نمی اندازند تا محصولی نو بیافرینند و آن محصول بدون حساب و کتابی توسط بقیه براحتی و بدون هیچ انتظامی استفاده شود .

عرصه حقوق مالکیت فکری نیز بسیار وسیع و گسترده است . حق اختراع ، علائم تجاری ، حق تالیف و تصنیف ، قرارداد های حوزه مالکیت فکری ، دعاوی مالکیت فکری و....  تاکنون هیچ مجموعه و موسسه تخصصی ، به شکل خاص و حرفه ای خدمات حقوقی مالکیت فکری ارائه نداده است . بسیاری از صاحبان حقوق مالکیت فکری یا مالکیت معنوی برای اخذ مشاوره حقوقی تخصصی ، نظارت بر قرارداد هایشان و دفاع از دعاوی له و علیه انها در دادگاه سردر گم و ناتوان هستند .

موسسه حقوقی اریکه عدل با درک ضرورت وجود یک نهاد متخصص حقوقی در حوره مالکیت فکری ، اقدام به تاسیس یک دپارتمان تخصصی نموده است . در دپارتمان مالکیت فکری اریکه عدل ، کلیه خدمات مرتبط با حوزه مالکیت فکری و معنوی به صورت جامع و حرفه ای ارائه می گردد . مالکین و ذی نفعان حقوق مالککیت فکری دیگر هیچ نگرانی درباره حفظ حقوق و منافعشان و استفاده و بهره برداری تجاری از آنها نخواهند داشت .

دپارتمان تخصصی مالکیت فکری موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل با سرپرستی جناب آقای عباس رضایت وکیل پایه یک دادگستری و دارای تحصیلات مقاطع عالی در رشته های حقوق مالکیت فکری اکنون افتخار دارد تا به شکل تخصصی و حرفه ای حامی کلیمه مخترعان ، مولفان و مصنفان کشور باشد .  امید است این حرکت بزرگ و نمادین سبب رشد و توسعه صنعت ، فن آوری و تجارت و اقتصاد میهن عزیزمان ایران باشد .

نظرات شما عزیزان در این خصوص همواره چراغ راه و لوای هدایت ما بوده است . همانند گذشته  ما را با انتقادات و پیشنهادات ارزنده خود در بخش دیدگاه ها مفتخر نمایید .