لوییس برندیس

اگر ما بخواهیم به قانون احترام بگذاریم ، قبل از هر چیز باید قانون را قابل احترام کنیم.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین