تنظیم صورتمجلس تفکیکی , نحوه گرفتن صورتمجلس تفکیکی , تعریف تفکیک , تفکیک اموال , تفکیک املاک , وکیل تفکیک املاک , بهترین وکیل ملک تهران , بهترین وکیل تفکیک املاک , توضیح تفکیک املاک , تفکیک اموال غیر منقول , املاک و تفکیک انها , شرایط تفکیک املاک , قوانین و مقررات تفکیک املاک , سند املاک تفکیک شده , بعد از تفکیک چه می شود , مشاور حقوقی تفکیک املاک , بهترین موسسه حقوقی تفکیک املاک , املاک تفکیکی , سند تفکیکی , تفکیک به منظور فروش قطعات , تفکیک به منظور صدور اسناد مالکیت قطعات , تفکیک به منظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی , فایده صورتمجلس تفکیکی , کاربرد صورت مجلس تفکیکی , مزایای صورت مجلس تفکیکی , فواید صورت مجلس تفکیکی , صورت مجلس تفکیکی و کاربرد آن , صورتمجلس تفکیکی آپارتمان , تفکیک سند ملک , تفکیک اسناد , تفکیک اموال غیر منقول ,

تعریف تفکیک در لغت

تفکیک در لغت به معنی باز کردن، رها کردن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر.

تعریف تفکیک در عرف ثبت

هر گاه مالک یا مالکین مشاعی به شرط تراضی، قصد انتزاع قسمت یا قسمت هایی از ملک خود را داشته باشند، حسب تقاضا از طریق دفتر رسمی موردنظر، به اداره ی ثبت محل وقوع ملک مراجعه می نمایند و پس از بازدید محل توسط نماینده و نقشه بردار صورت مجلس حاوی مشخصات و حدود و حقوق ارتفاقی قطعات مفروزی تهیه می گردد که به امضای مامورین ثبت و مالک یا مالکین می رسد.

شرایط تفکیک املاک

برای این که بتوان ملکی را تفکیک نمود باید جریان ثبتی آن ملک از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقی خاتمه یافته و حدود و حقوق ارتفاقی آن تثبیت شده باشد، یعنی تحدید حدود به عمل آمده و مدت اعتراض، بدون اعتراض سپری شود و در صورتی که اعتراضی واصل گردید، تکلیف نهایی برابر مقررات مشخص گردد و در صورتی که مالک بیش از یکی باشد مالکین با تفکیک، موافقت نمایند.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

تفکیک املاک به سه منظور انجام می شود و سه کابرد دارد.

  • تفکیک به منظور فروش قطعات مفروزی.
  • تفکیک به منظور صدور اسناد مالکیت قطعات مفروزی.
  • تفکیک به منظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی.

فرآیند تفکیک

تفکیک املاک برای هر منظوری که باشد به روش زیر انجام می شود:

در محدود قانونی شهرها بدوا مالک به دفترخانه اسناد رسمی موردنظر خود مراجعه و با ارائه نقشه ی تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری ها و مدرک مالکیت خود، درخواست تفکیک می نماید و در بافت مسکونی روستاها باید نقشه ی تفکیکی به تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد. دفترخانه درخواست متقاضی را همراه با نقشه مربوط به اداره ی ثبتی که ملک در حوزه ی آن قرار دارد ارسال می دارد.

اداره ثبت محل محل با تعیین وقت مناسب نماینده و مهندس نقشه بردار را به محل اعزام می دارد، تا با معرفی مالک یا مالکین، محل را معاینه نموده و نقشه تفکیکی را با حدود مشخصات صورت مجلس تحدید حدود و یا سند مالکیت کنترل نماید تا قطعات تفکیکی داخل در محدوده ی صورت مجلس تحدید حدود و یا سند مالکیت، انجام پذیرد و به مجاورین تجاوزی نشده باشد.

پس از تهیه صورت مجلس تفکیکی توسط مامورین مذکور و امضای آن توسط مالک یا مالکین و مامورین ثبت، مسئول دارای صلاحیت نسبت به کنترل آن از لحاظ رعایت قوانین و مقررات اقدام می نماید و هزینه تفکیکی واریز می شود.

موارد کاربرد صورت مجلس تفکیکی

  • فروش قطعات تفکیکی

در این مورد رونوشت صورت مجلس تفکیکی به دفترخانه مربوطه ارسال می گردد و مالک یا مالکین به دفترخانه مراجعه و هر یک از قطعات را انتقال می دهند و سر دفتر در ستون انتقالات سند مالکیت قید و خلاصه معامله آن را به اداره ی ثبت ارسال تا خریدار با مراجعه به اداره ثبت سند مالکیت مورد خریداری را دریافت دارد و آخرین قطعه تفکیکی که انتقال یافت، دفترخانه عین سند مالکیت را همراه خلاصه ی معامله به منظور ابطال و صدور سند مالکیت قطعه مورد انتقال، به اداره ی ثبت ارسال می دارد.

  • نحوه صدور اسناد مالکیت قطعات تفکیکی

طبق ماده ۱۰۶ آیین نامه اصلاحی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۰ مالک یا مالکین نیز می توانند با ارائه اسناد مالکیت اولیه درخواست صدور اسناد مالکیت قطعات مفروزی را بدون انتقال قطعات تفکیکی دریافت دارند که در این صورت اداره ی ثبت ضمن ابطال سند یا اسناد مالکیت مبادرت به صدور اسناد مالکیت قطعات طبق صورت مجلس تفکیکی می نماید.

  • نحوه صدور اسناد مالکیت بر اساس تقسیم نامه

در این صورت همانند شق اول، صورت مجلس تفکیکی به دفتر خانه مربوط ارسال می شود. سپس کلیه مالکین در دفترخانه حاضر و مبادرت به تنظیم سند تقسیم نامه می نماید.

در سند تقسیم نامه مالکیت هر یک از مالکین از هر قطعه با مساحت و حدود و مشخصات ذکر می شود.

پس از انجام تنظیم تقسیم نامه که باید کلیه مالکین در تنظیم آن شرکت نمایند و قصد و رضای خود را بدین وسیله اعلام دارند، دفتر خانه تقسیم نامه را به ضمیمه کلیه ی اسناد مالکیت مشاعی ششدانگ ملک به اداره ی ثبت محل ارسال می دارد تا اسناد مالکیت مشاعی ابطال و نسبت به صدور اسناد مالکیت مفروزی هر یک از مالکین اقدام گردد.

در تقسیم نامه برای هر یک از مالکین سهمی تعیین می شود و خروج هر یک از مالکین مشاعی بدون تعیین سهمی در تقسیم نامه صحیح نیست، ولی چون تقسیم بر تراضی کلیه مالکین مشاعی انجام می پذیرد، تعیین هر میزان برای یکی از مالکین منعی ندارد و بررسی تناسب سهم تعیینی با میزان مالکیت مشاعی، ضروری نمی باشد.

مادامی که صورت مجلس تفکیکی ثبت دفتر املاک و یا نسبت به آن سند رسمی تنظیم نشده باشد، می توان حسب خواسته مالک یا مالکین آن را بی اثر کرد کما این که اگر ملک تفکیک شده باشد، مالک آن می تواند به نحو اولیه ملک خود را انتقال دهد یا از تفکیک انجام شده انصراف حاصل کند و ملک خود را به نوعی دیگر تفکیک نماید. در واقع ملک حالت مشاعی خود را حفظ کرده است.

خبرنامه اریکه عدل
کانال تلگرام اریکه عدل

تنظیم صورتمجلس تفکیکی , نحوه گرفتن صورتمجلس تفکیکی , تعریف تفکیک , تفکیک اموال , تفکیک املاک , وکیل تفکیک املاک , بهترین وکیل ملک تهران , بهترین وکیل تفکیک املاک , توضیح تفکیک املاک , تفکیک اموال غیر منقول , املاک و تفکیک انها , شرایط تفکیک املاک , قوانین و مقررات تفکیک املاک , سند املاک تفکیک شده , بعد از تفکیک چه می شود , مشاور حقوقی تفکیک املاک , بهترین موسسه حقوقی تفکیک املاک , املاک تفکیکی , سند تفکیکی , تفکیک به منظور فروش قطعات , تفکیک به منظور صدور اسناد مالکیت قطعات , تفکیک به منظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی , فایده صورتمجلس تفکیکی , کاربرد صورت مجلس تفکیکی , مزایای صورت مجلس تفکیکی , فواید صورت مجلس تفکیکی , صورت مجلس تفکیکی و کاربرد آن , صورتمجلس تفکیکی آپارتمان , تفکیک سند ملک , تفکیک اسناد , تفکیک اموال غیر منقول ,

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین