افراز کردن ملک مشاعی , جدا کردن ملک مشاع , تقسیم مال مشاع , تقسیم ملک مشاع , افراز مال مشاع , افراز ملک مشاعی , افراز نمودن ملک مشاع , نحوه افراز کردن ملک مشاعی , طریق افراز ملک مشاع , طریقه جدا کردن ملک شراکتی , جدا کردن مال شراکتی , تقسیم مال شریکی , تقسیم ملک شریکی , مال مشاع و افراز آن , ملک مشاع و افراز آن , چطور مال مشاع افراز می شود , مال مشاع را چگونه باید افراز کرد , افراز را کدام دادگاه انجام می دهد , دادگاه افراز کننده , دادگاه افراز , افراز از طریق دادگاه , افراز از طریق اداره ثبت , افراز چیست , تعریف افراز , ماهیت افراز , وکیل افراز املاک مشاع , وکیل املاک مشاع , وکیل متخصص املاک مشاع , املاک مشاعی , وکیل املاک شریکی

مفهوم افراز

افراز در لغت به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است.

مفهوم افراز از لحاظ حقوقی عبارت است از: دعوی شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم.

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از: جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا.

افراز ممکن است مربوط به عین یا منفعت و دین باشد.

بحث افراز در این بخش مربوط به افراز عین و در مورد اموال غیر منقول (ملک) می باشد که مالکین آن بیش از یک شخص بوده و مالکیت، مشاعی باشد. حالت اشاعه مالکین ممکن است قهری و بر اثر وراثت و یا اختیاری و به جهت انتقالات مشاعی و احیای اراضی موات یک قطعه زمین با معاضدت مشترک چند نفر حاصل شده باشد. به طور کلی منظور از افراز مورد مالکیت خود نمی باشند. دعوای افراز به وسیله یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند ملک مشاعی دیگر به عمل می آید، مگر این  که عمل چند افراز حسب قانون منع شده باشد.

نکته مهم این که در عمل افراز، کلیه ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.

ماهیت افزار

عمل افراز، چنان چه به سازش منجر شود، در این حالت می توان ماهیت آن را صلح یا عقد معاوضه مالکین با یکدیگر دانست، در غیر این صورت با این که نظرات مختلفی ابراز شده، به نظر ماهیت آن عمل حقوقی ناشی از حکم حکومتی و آمره قانون است.

مراجع افراز املاک مشاع

افراز املاک مشاع تا بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۵۷ در مراجع قضایی انجام می گردید تا این که در تاریخ مزبور قانون افراز و فروش املاک مشاع به تصویب رسید و بخش عمده ای از افراز املاک به ادارات ثبت اسناد و املاک محول شد و به این ترتیب تسهیلاتی در انجام این گونه درخواست ها به عمل آمد که نتیجه آن افزایش روند عملیات افراز بوده که اهم توفیقات مذکور بر اساس ویژگی های ذیل فراهم گردید:

  • تخصص کارشناسان و نقشه برداران ثبتی در بررسی وضع محل و تطبیق میزان مالکیت مالکین مشاعی به نسبت سایر کارشناسان.
  • عدم وجود تشریفات رسیدگی قضایی.
  • دسترسی سریع به پرونده ها و نقشه های ثبتی و بررسی مالکیت خواهان ها و خوانده ها.
  • وجود وسایل و امکانات، مانند دوربین نقشه برداری و غیره.

با توجه به تصویب قانون مذکور، دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارد:

الف) ادارات ثبت اسناد و املاک

ب) مراجع قضایی (دادگاه ها)

صلاحیت ادارات ثبت برای افراز

صلاحیت افراز برای ادارات ثبت در ماده ی یک قانون مذکور به این شرح تعیین گردیده است:

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی آن واقع است.

اساس تقسیم بندی فوق، جریان ثبتی ملک می باشد و در صورتی که جریان ثبتی خاتمه یا به عبارتی عملیات مقدماتی پایان پذیرفته باشد – که عمده این عملیات، تنظیم اظهارنامه، انتشار آگهی های نوبتی، تحدید حدود، انجام تحدید حدود و سپری شدن مدت واخواهی بلامعارض یا در صورت وجود اعتراض صدور حکم نهایی و کلیه ی اقدامات داخل این محدوده می باشد – ملک آماده ی ثبت دفتر املاک است اگر چه ثبت دفتر املاک شده و یا نشده باشد که به این ترتیب افراز این گونه املاک در ادارات ثبت محل وقوع ملک انجام می پذیرد.

صلاحیت افراز در مراجع قضایی (دادگاه ها)

چنان چه بین شرکا غایت مفقودالاثر یا محجور باشد، بر اساس رای عمومی شماره ۵۹/۲۹ – ۱۵/۰۱/۱۳۶۰ هیات دیوان عالی کشور مستند به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی، به منظور رعایت مصلحت آن ها، افراز املاک مذکور در هر حال در دادگاه انجام می پذیرد و در واقع رای صادره، افراز این گونه املاک هر چند که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد را در صلاحیت دادگاه قرار داده است.

کلیه ی املاک مجهول المالک (اظهارنامه پذیرفته نشده) و یا املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، یعنی عملیات آن به مرحله تحدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین در صورتی که اعتراض به حدود واصل و رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می پذیرد.

افراز اموال غیر منقول ثبتی موضوع ماده ۱۷ قانون مدنی و افراز منافع و دین نیز در دادگاه ها انجام می گردد.

افراز کردن ملک مشاعی , جدا کردن ملک مشاع , تقسیم مال مشاع , تقسیم ملک مشاع , افراز مال مشاع , افراز ملک مشاعی , افراز نمودن ملک مشاع , نحوه افراز کردن ملک مشاعی , طریق افراز ملک مشاع , طریقه جدا کردن ملک شراکتی , جدا کردن مال شراکتی , تقسیم مال شریکی , تقسیم ملک شریکی , مال مشاع و افراز آن , ملک مشاع و افراز آن , چطور مال مشاع افراز می شود , مال مشاع را چگونه باید افراز کرد , افراز را کدام دادگاه انجام می دهد , دادگاه افراز کننده , دادگاه افراز , افراز از طریق دادگاه , افراز از طریق اداره ثبت , افراز چیست , تعریف افراز , ماهیت افراز , وکیل افراز املاک مشاع , وکیل املاک مشاع , وکیل متخصص املاک مشاع , املاک مشاعی , وکیل املاک شریکی

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین