قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 ، آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 ، شکایت از قاضی ، راهنمای شکایت از قاضی دادگستری

راهنمای شکایت از قاضی دادگستری

از قدیم و ندیم گفته اند : انسان جایز الخطاست . قضات دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند . گاهی دیده می شود که قضات دادگستری غرایض شخصی خود را در پرونده ها اعمال می کنند و سبب می گردند تا حق طرف دیگر پرونده تضییع شود و یا اینکه به دلیل عدم تخصص و شاید هم سهل انگاری از خط قوانین خارج شده و به شکل دیگری حقوق شهروندان را در معرض خطر قرار می دهند . در این پست به موضوع شکایت از قاضی دادگستری و اعلام تخلف قاضی می پردازیم . با ما همراه باشید .

با این وجود باید خاطر نشان کنیم که اینکه شما به تنهایی گمان می کنید که فلان قاضی تخلف کرده است کافی نیست. شما ممکن است در زمانهایی تحت کنترل احساسات و عواطف خود باشید . به هر صورت تخلف قاضی دادگاه باید با بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوطه مشخص گردد . با وکلا و مشاورین حقوقی در خصوص طرز فکر خود مشورت کنید و موضوع را از دید شخص متخصص هم نظاره کنید. شاید مقام قضایی به وظیفه ای عمل می کرده که شما از آن مطلع نبوده اید. لذا توصیه می کنیم که بی گدار به آب نزنید و قبل از هر گونه اقدامی در خصوص تخلف قاضی کاملا اطمینان حاصل کنید .

قانون حاکم بر رفتار قضات دادگستری

قبل از اینکه به اصل موضوع وارد شویم باید بررسی کنیم که در کل قضات دادگستری مشمول چه قانونی هستند . به عبارت دیگر کسی که فکر شکایت از قاضی دادگستری را در سر دارد باید بداند که کدام قانون است که اگر قضات از آن سرپیچی کنند متخلف محسوب می شوند . قانونی باید باشد که موارد تخلف قضات را بر شمرده و در هر مورد برای آنها مجازات تعیین نماید .

در سال ۱۳۹۲ قانونی تحت عنوان " قانون نظارت بر رفتار قضات " به تصویب رسید و به دنبال آن آئین نامه اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات نیز تدین و اجرایی شد .  از این تاریخ به بعد قضات دادگستری مشمول این قانون قرار گرفتند و هر کسی که فکر شکایت از قاضی و اعلام تخلف قاضی را در ذهن داشته باشد باید مطابق با اصول این قانون طی طریق کند .

متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات به همراه ائین نامه اجرایی آن در وبسایت اریکه عدل درج شده است . شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوطه متن کامل قانون را مطالعه فرمایید و در این خصوص اطلاعات کامل بدست آوید .

نحوه شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

برای ثبت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات باید موارد زیر تکمیل و در دسترس شاکی باشد :
۱- اصل شکایت و فتوکپی آن
۲- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)
۳- مدارک و دلائل مثبت شکایت
۴- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت
۵- امضاء شکایت توسط شخص شاکی
۶- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی
۷- ابطال تمبر قانونی به شکواییه

 

فرم شکایت انتظامی از قاضی

ذیلا به بیان یک نمونه از فرم شکایت از قاضی یا همان شکوائیه می پردازیم تا ذهن شهروندان گرامی با این موضوع آشنا گردد :
شاکی: .....
مشتکی‌عنه:.....
شماره پرونده:......
موارد تخلف:......
دلایل و مدارک:......
سابقه شکایت انتظامی:......
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
احتراما" در پرونده کلاسه ....شعبه ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ...تهران موضوع شکایت اینجانب ...علیه آقای ... تحت عنوان انتقال مال غیر، آقای .... - بازپرس/دادیار محترم شعبه - رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردید. لذا با تقدیم شکایت حاضر تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.
امضاء شاکی

 

روند شکایت از قاضی دادگستری

پس از ثبت شکایت شما پرونده به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه خطاب به مسئول مافوق قاضی مشتکی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده را می نماید. با وصول گزارش ، دادیار چنانچه تخلفی را محتمل بداند ، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت می کند. درنهایت امر چنانچه دفاع وی موجه تشخیص داده نشود، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال می گردد تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

 

آدرس دادگاه انتظامی قضات

برای ثبت شکایت از قاضی دادگستری بایستی به نشانی دادگاه انتظامی قضات واقع در آدرس زیر مراجعه نمایید :

تهران ، میدان  امام خمینی  ، خیابان خیام ،  روبروی پارک شهر ،  ساختمان مرکزی کاخ دادگستری  تلفن :  ۳۸۵۸۱ - ۳۳۹۰۹۶۳۲

 

مجازات تعیین شده برای قضات دادگستری

به موجب ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲  ، مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی

۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

همانطور که ملاحظه می کنید اگر شخصی به دنبال شکایت از قاضی باشد و بخواهد تخلف قاضی را اعلام کند ، پرونده طرح شده ممکن است به یکی از ۱۳ مجازات بالا ختم شود . نوع مجازاتی که تعیین می شود بستگی به نوع تخلفی دارد که قاضی مرتکب آن شده است .

مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار

قاضی دادگستری در صورتی به مجازاتهای انتظامی‌ درجه یک تا چهار که در بالا به آن اشاره شد محکوم می گردد که مرتکب تخلفات زیر شود :

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله

۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت

قاضی دادگستری در صورتی به مجازاتهای انتظامی‌ درجه چهار تا هفت مجکوم می شود که مرتکب تخلف های زیر شود :

۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده

قاضی دادگستری در صورتی به مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شود که مرتکب تخلفات زیر شود :

۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی

۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز

۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

مجازاتهای انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده

۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت

۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی

تخلف از قوانین موضوعه که برای آن مجازات پیش بینی نشده

به موجب ماده ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲   تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.

در این پست شما راهنمای شکایت از قاضی دادگستری را مطالعه فرمودید لیکن باید آگاه باشید که به هیچ عنوان نباید شکایتی که مستدل و مستند نیست را به دادگاه انتظامی قضات ببرید چرا که ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرید . برای این موضوع از قبل از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده کنید و موضوع را با شخصی با تجربه در میان بگذارید .

علاوه بر اینها برخی مواقع راه اعتراض به رایی که قاضی صادر کرده است ، باز است . به طور مثال شما می توانید به رای دادگاه نخستین در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنید و این بار سه نفر قاضی عالی رتبه به پرونده شما رسیدگی خواهند کرد. تمام صحبت این است که گرهی که با دست باز می شود نباید با دندان گشود .

در پایان از درگاه خداوند متعال مسالت داریم ، عدل و عدالت و انصاف را بر این خاک مقدس بگستراند و روزی برسد که هیچ ظلمی روا نشده و هیچ مظلومی در کنج عزلت خود رویای شکننده عدالت را نپروراند . آرزومند موفقیت و بهروزی شما را داریم.

 

مخاطبین عزیز اریکه عدل ، لطفا برای طرح سوالات خود از سامانه مشاوره حقوقی آنلاین استفاده کنید. 

نظر بدهید

36 دیدگاه فعال "راهنمای شکایت از قاضی دادگستری"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
فاطمه رحمتی
Guest
سلام از شخصی به عنوان خیانت در امانت شکایت کردیم و در تمامی مراحل پلیس تحقیق آگاهی و بازپرسی حضور داشتیم و دو شاهدمان هم بودند و در تمامی مراحل حرف هایمان همان حقایق بود و متشاکی در هر مرحله صحبت های متناقضی ارایه کرد و شاهد ایشان هم به خاطر اثبات دروغش به درخواست بازپرس و دستور دادستان به علت شهادت و قسم دروغ بازداشت شد و دستبند به دست راهی زندان شد و ظاهرا همه چیز به نفع ما بود و بازپرس هم به حقانیت ما اشاره کرد اما بعد از مدتی رای منع تعقیب برای متشاکی صادر… Read more »
فرشاد
Guest
دوماه پیش احضاریه وقت رسیدگی از شورای حل اختلاف بابته مطالبه نفقه دستم رسید در تاریخ و وقت مقرر حاضر شدم و پرینت کپی و مدارک تمکین و‌.. حدود ۳۰ صفحه ارائه دادم. بعد ده روز رای با پست ارسال شد بصورت غیابی که من حضور نداشتم و مدارکیم ندادم. وقتی پیگیر شدم حضوری مراجعه کردم. قاضی شورا گفتن من ندیدم مدارک پروندتو رای صادره با لاک غلط گیر خط زد گفت حالا حضوری ولی رای همچنان من محکوم به پرداخت نفقه بودم. بعد از اعتراض و.. مجدد وقت رسیدگی دادن. بازهم من سر ساعت حضور داشتم مدارکمم و لاح… Read more »
غلامحسين محمد نژاد
Guest
با سلام ؛ شکایتی از همسایگان برای ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق استفاده از پارکینگ به دلیل تصرف بخشی از مسیر دسترسی به پارکینگی که طبق صورت جلسه تفکیکی و پایان کار صادره از شهرداری متلق به بنده است داشته ام که متاسفانه حکم دادکاه بدوی قرار منع تعقیب و حکم داد گاه تجدید نظر نیز رد اعتراض بوده است . لازم به ذکر است که یکی از همسایگان با پارک خودروی خود در راه دسترسی که کاملا در نقشه مشخص شده که راه دسترسی به تعدادی از پارکینگ ها می باشد موضوع تصرف مشاعات می باشد .… Read more »
فرزاد
Guest
خریدار ۲۰۰۰ متر زمین کشاورزی خرید لیکن ۳۶۰۰ زمین تصرف نمود با شکایت وراث فروشنده به عنوان فروش مال غیر و تصرف عدوانی خریدار به اتهام تصرف عدوانی و فروش مال غیر محکوم به حبس و رفع تصرف شد پس از اجرا حکم خریدار با شکایت مشابه با عنوان فروش مال غیر و تصرف عدوانی با اعمال نفوذ در دادگاه دیگری شکایت کرده دو سال است که باز پرس هیچگونه اعتنائی به احکام قبلی ندارد و تهدید میکند اضا فه تصرفا ت مال خریدار بوده تمام احکام قطعی قبلی حکم بدوی تجدید نظر و رد اعاده دادرسی خریدار را با… Read more »
محمدی
Guest

اگر مطمئن باشیم که قاضی به نفع طرف مقابل رای داده است، وقتی هیچ مدرکی نداریم چطور اثبات کنیم اینو
ممنون میشم راهنمایی کنید

پر
Guest

سلام ما امروز دادگاه داشتیم در شهرستان شهریار قاضی پروندا اولا که اصلا پرونده را از قبل مطالعه نکرده بودن و از وقتی که شکوات شروع به صحبت کردن با لهن بسیار بدی با متهم صحبت میکردن میخواستم ببینم قاضی که هنوز پرونده رو مطالعه نکرده چطور میتونه حکم بده بقول خودش از اینجور پرونده زیاد مگه همه پروندها یکجور میشه

فرزاد
Guest
با سلام من در سال ۸۹ از شخصی که ۲۰۰۰ متر زمین کشاورزی از مرحوم پدرم خریداری کرده بود ولی ۳۶۰۰ متر طبق ۵فقره گزارش کارشناس رسمی دادگستری یعنی ۱۶۰۰ متر اضافه تصرف نموده به دادگاه به عنوان تصرف عدوانی و فروش مال غیر شکایت کردم که دادگاه با رسیدگی ماهوی وبا حکم قطعی متهم خریدار را به حبس و رفع تصرف محکوم و حکم نیز اجرا و حتی اعاده دادرسی متهم در دیوان رد شد حالا با گذشت چند سال متهم از اینجانب به عنوان فروش مال غیر و تصرف عدوانی شکایت نموده وبا توجه به اینکه دعوا متهم… Read more »
مهيار
Guest
با سلام و خسته نباشید چند نفر زمین اینجانب را که سند شش دانگ منگوله دار دارم دیوار کشی و قسمتی از ان را هم خانه ساخته اند ، قاضی استعلام ثبت را گرفته و اثبات شد بنام اینجانب است ، و دستور جانمایی زمین را توسط کارشناس رسمی دادگستری داد حال قاضی میگوید باید مشخص شود که هر کدام از قسمتهای دیوار کشی شده و ساختمانی که در ان ساخته اند از ان کیست ؟؟؟ با توجه به اثبات مالکیت و تطابق نقشه کارشناس رسمی با اسناد و مدارک اینجانب قاضی نباید حکم خلع ید و قلع وقمع را… Read more »
علی
Guest
سلام بیش از یکسال پیش کالای قاچاقی به قیمت تقریبی دویست میلیون ت را کشف و طی پرونده ای به دادستان شهرستان ارسال کردیم، طی مکالمه ای که ضبط شده دادستان به خاطر اینکه اسمی در کنه و مثلا بگه ادارات دولتی فساد دارن و بخاطر مسائل دیگه به قاچاقچی میگه اگه بیای از کارمندای اداره شکایت کنید من کالای قاچاقتون رو بهتون میدم و ازاد میکنم که طی همین صحبتا از روی ناراحتی میگم دادستان بیخود گرده ودروغ گفته و ... و فقط میخاد ابروی کارکندارو ببره و در نهایت تشویق به شکایت کرده مبنی بر پرداخت رشوه و… Read more »
به
Guest

سلام من شکایتی رو به دادسرای انتظامی قضات بردم معاون محترم فرمودند باید با ذکر ماده قانونی شکایت کنی در این رابطه مگر در ایین دادرسی ماده ای وجود دارد یا منظورشان همان قانون چند ماده ای شکایت از قضات هست؟

علی صفر همه خانی
Guest

با سلام اینجانب جانباز ۷۰/از اقای نریمان شفیعی وعلی خسروی فر ازقضات دادگستری گیلانغرب بابت صدور حکم ناصواب واجرای ان توسط قاضی خسروی فر شکایت دارم من درسال۸۷طی حکم قطعی دادگاه تمامی مهریه همسرم رادادم ورضایت محضریش گرفتم ولی امسال مجدد قاضی شفیعی حکم پرداخت مهریه برایم صادر ودرحال اجراست ودوما از ارسال حکم صادره به تجدید نظر خوداری نمودند سوما باوجود دستور مدیر کل یا اعاده دادرسی شود یا پرونده کلاسه۹۳۰۹۹۸۸۴۷۰۳۰۱۱۵۴بدیوانعالی زفرستد تمرد نمودند شکایت دارم ۰۹۱۹۰۸۶۸۲۲۳

wpDiscuz