افتتاح حساب بانکی بین المللی در کشور سوئیس

حساب بانکی در CIM BANQUE سوئیس

توسعه کسب و کار و بازرگانی ایرانی با افتتاح حساب بانکی بین المللی با اطلاعات پرداخت مستقل در سیم بانک سوئیس